„Examenul de maturitate”

„Importantul examen din acest an s-a soldat cu următoarele resultate:

În Cernăuţi, la pedagogiul înveţătoarelor: candidate 43, mature cu excelenţă 10, mature 28, reparatură 5.

În Cernăuţi, la pedagogiul înveţătorilor: candidaţi32, maturi cu excelenţă 1, maturi 16, reparatură au 11, reprobaţi 4.

La Gimnasiul superior din Rădăuţi: candidaţi32, maturi cu excelenţă 2, maturi 20, reparatură 6, reprobaţi 4.

La şcoala reală superioară din Cernăuţi: candidaţi 23, maturi cu excelenţă 3, maturi 9, raparatură 7, reprobaţi 4.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 13, Iunie 1888.   

 

„Abatorul Suceava-Burdujeni”

Dat fiind că un preponderent izvor de câştig al săteanului bucovinean e creşterea de animale domestice, acest abator devine un factor foarte important pentru desfacerea, respectiv valorificarea, produselor din Moldova de Sus, în suferinţă din cauza depărtării de centrele de export şi transport. În consecinţă, abatorul acesta ar trebui cât de curând raţionalizat în spiritul anteproiectului regretatului Vintilă Brătianu, în sensul de a putea exporta în frigorifere carne de vită căutată în străinătate. Şi ameliorarea rasei ovine ar trebui să ne preocupe, precum şi înlesnirea desfacerii cailor sătenilor bucovineni, aceşti cai înainte căutaţi fiind de armata austriacă din cauza deosebitelor calităţi de rasă şi rezistenţă, pentru ca ţăranul bucovinean să nu fie nevoit să pericliteze protecţia equină, prin vânzări de mânji în America”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4859, Iunie 1935.