„Despre şcolile poporale” (II)

După absolvarea claselor normale, cinci procente din băieţi trec la şcolile mai înalte, ear’ restul remâne în sat, pe la gospodăriile părinţesci. Aceşti băeţi uită după scurtă vreme ce au sciut, ei uită a scrie şi a ceti. Prin urmare ne întoarcem earăşi la punctul dela care am plecat, numai din simpla causă că aceşti băeţi nu au nici o ocupare spirituală. Aşa dară, şcolile noastre nu produc efectul dorit şi este obligăţiunea guvernului de a căuta mijloace prin care s’ar putea stirpi acest rău, cu atât mai mult că guvernul are înaintea ochilor săi binele şi prosperarea popoarelor”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 1, Suceava, 15 Mai 1887.

 

„Întrecerea socialistă”

Sub conducerea organelor locale de partid, comitetele sindicale din oraşul Suceava au reuşit, în primele luni ale acestui an, să organizeze mai bine întrecerea socialistă pe profesii pentru obţinerea titlului de cel mai bun în meseria respectivă, şi să antreneze în întrecere un număr mare de oameni ai muncii. La depoul CFR Suceava-Nord au fost antrenaţi în întrecere 140 mecanici şi 140 de fochişti. Ca urmare, pe primele patru luni ale anului, mecanicii şi fochiştii au remorcat 275 trenuri cu tonaj sporit şi, reducând consumul specific cu 5,81 %, au economisit 2374 tone combustibil convenţional”.

„Zori Noi”, Anul XV, nr. 4181, Suceava, Joi 17 mai 1961.