Peste 50 de reprezentanţi ai sectorului silvic şi forestier, ai industriei mobilei, ai mediului universitar şi ştiinţific, ai sindicatelor de profil, ai organizaţiilor profesionale şi de mediu au lansat joi, 18 iulie, în aula Societăţii ”Progresul Silvic” din Bucureşti, Platforma Profesională în Domeniul Forestier ”Pădurea românească. Prezent şi Viitor. 2020-2030”.

Platforma Profesională în Domeniul Forestier îşi propune să fie cadrul oficial de dezbateri şi discuţii pentru consolidarea dialogului în cadrul sectorului forestier, pentru elaborarea unui viziuni privind dezvoltarea sectorului forestier românesc pentru perioada 2020-2030, în contextul european şi mondial, dezbateri pe tema legislaţiei silvice, asigurarea suportului profesional pentru factorii decizionali şi identificarea surselor de finanţare în domeniul forestier.

La evenimentul de lansare au participat secretarul de stat în Ministerul Apelor şi Pădurilor, Daniel – Constantin Coroamă, directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, şeful Direcţiei Silvice Suceava, cea mai mare din ţară, Sorin Ciobanu, preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Păduri, Adrian Creţu, preşedintele Asociaţiei Forestierilor, Ciprian Muscă, preşedintele Societăţii ”Progresul Silvic”, Gheorghe Gavrilescu, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Mobilă, Aurica Sereny, reprezentanţi ai sindicatelor din silvicultură, ai organizaţiilor de mediu şi ai mediului universitar şi ştiinţific în domeniul silviculturii.

Participanţii la eveniment au lansat mai multe teme de discuţii, precum alinierea şi sprijinul pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind bioeconomia şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice, asigurarea unui echilibru între conservarea biodiversităţii, regenerarea pădurilor şi asigurarea nevoilor comunităţilor locale, dar şi a industriilor de profil, dezvoltarea programelor de educaţie forestieră, accesarea de fonduri europene şi debirocratizarea sectorului.

În încheierea întâlnirii, directorul general al Romsilva, în calitate de iniţiator al acestei platforme profesionale, a lansat provocarea pentru toţi cei prezenţi ca la următoarea întâlnire propusă, care va avea loc în luna septembrie, să se creioneze un document formal care să cuprindă elementele unei viziuni comune, propuneri de măsuri şi obiective proactive şi mai ales pragmatice, care să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor implicate.