În perioada 14-21 iulie 2019, la Vatra Dornei se află în plină desfăşurare evenimentul cu caracter ştiinţific „International Summer Law School (ISLS)”, ediţia a XII-a, cu tema „Proprietatea intelectuală în România şi Uniunea Europeană”.

Această ediţie a Şcolii de vară este organizată deUniversitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş şi Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private din Târgu Mureş.

Potrivit organizatorilor, workshopurile incluse în programul ISLS 2019 vizează dezbateri referitoare la protejarea şi promovarea proprietăţii industriale, a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, principalele noutăţi legislative în materie, precum şi alte teme de actualitate din domeniul proprietăţii intelectuale.

La această ediţie participă teoreticieni şi practicieni ai dreptului (cercetători, avocaţi, practicieni în insolvenţă), studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la universităţi din ţară (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie Târgu Mureş, Universitatea Româno - Americană din Bucureşti, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti) şi din străinătate (Universitatea din Cernăuţi, Ucraina; Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań, Polonia; Università degli Studi di Verona, Italia; International Black Sea University din Tbilisi, Georgia), precum şi profesionişti din domeniul proprietăţii intelectuale.

Preşedinţii ISLS sunt specialişti de anvergură:prof. univ. dr. Mircea Duţu, directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, şi prof. univ. dr. Viorel Roş, de la Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti.

Coordonatorii şcolii de vară sunt:conf. univ. dr. Camelia Ignătescu - Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava,prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru - Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, şi lector univ. dr. Raul Felix Hodoş, UMFST, Târgu Mureş.

Evenimentul se bucură de sprijinul partenerilor: Universitatea Româno - Americană, Editura Universul Juridic, Editura CH Beck, Editura Universitară, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene, Centrul de Studii Regionale şi Pluraliste „Transilvania”, Şcoala Populară de Arte şi Asociaţia Transilvană pentru Cultură.

”Prin organizarea Şcolii de Vară şi a conferinţei asociate, tânăra Facultate de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Suceava îşi demonstrează încă o dată valoarea, dar şi prestigiul acumulat în rândul cadrelor didactice şi al cercetătorilor din domeniul Dreptului, precum şi al studenţilor – nu doar în ţară, ci şi în străinătate – promovând învăţământul juridic sucevean, atât la nivel naţional, cât şi internaţional”, transmit reprezentanţii USV.