„Diaspora – Educaţie şi Formare. AmbasaDOR de BUCOVINA”este o manifestare care reuneşte practicienii şi cercetătorii români din domeniul educaţional care activează în România şi în şcoli din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii. Proiectul este iniţiat şi organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, se derulează în perioada 22-26 iulie 2019şieste finanţat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Educaţiei şi Consiliul Judeţean Suceava.

În cadrul manifestării „AmbasaDOR de BUCOVINA” sunt propuse conferinţe şi activităţi de formare în zilele de luni, marţi şi vineri, la USV, şi mese rotunde la Mănăstirea Putna şi la Universitatea din Cernăuţi, în zilele de miercuri şi joi. Activităţile derulate vor aduce celor interesaţi experienţa a 25 de profesori, cercetători şi manageri care activează în sistemele educaţionale din Anglia, Grecia, Italia, Spania, Germania, Belgia, Franţa, Elveţia, Ucraina, Norvegia, Luxemburg, Canada şi Statele Unite ale Americii. În acelaşi timp, proiectul beneficiază de implicarea a 25 de cadre didactice, cercetători şi specialişti din România, absolvenţi şi studenţi din diaspora şi din Suceava (Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, USV). Toţi invitaţii propun teme actuale pentru educaţia din România, în cadrul celor 14 ateliere de formare şi de împărtăşire de bune practici care se vor realiza în perioada 22-26 iulie 2019, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Proiectul îşi propune să construiască o reţea de comunicare între specialiştii în educaţie din regiunea Nord-Est şi profesorii şi cercetătorii români din diaspora, cu scopul păstrării şi transmiterii identităţii culturale româneşti, concomitent cu deschiderea României spre valorile culturale europene.

 Pe lângă conturarea unor colaborări viitoare (activităţi de internaţionalizare a formării şi cercetării, proiecte europene, activităţi de voluntariat între comunităţile româneşti de pretutindeni) proiectul este şi o modalitate de promovare a imaginii României în alte sisteme educaţionale şi o încercare de reformare a educaţiei româneşti, prin preluarea exemplelor europene de bune practici şi adaptarea acestora la realităţile contemporane ale şcolii româneşti. Activităţile derulate au în vedererezultate pozitive pe termen scurt (colaborări în proiecte precum donaţiile de cărţi, acorduri de colaborare etc.), dar şi pe termen lung (acorduri între universităţi,  regiuni, derularea de proiecte educaţionale şi de cercetare în colaborare, schimburi de bune practici în cadrul proiectelor europene, vizite între şcoli).

Manifestarea organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei se doreşte a fi un act de generozitate al unor oameni care dăruiesc din timpul, energia şi experienţa dobândită în alte spaţii culturale, românilor rămaşi în ţară, care doresc să contribuie la creşterea expertizei în diferite domenii de cunoaştere. Se poate spune, astfel, că educaţia uneşte, iar profesorii devin adevăraţi ambasadori ai cunoaşterii pe care o oferă cu bucurie celorlalţi.

Detaliile privind programul, tematicile, lectorii invitaţi, precum şi modalităţile de înscriere la fiecare dintre cele 14 ateliere pot fi consultate la următoarea adresă: https://sites.google.com/usm.ro/ambasador/home sau la adresa de e-mail a managerului de proiect: conf. univ. dr. Otilia Clipa (e-mail: otiliac@usv.ro).