Asociația Institutul Bucovina din municipiul Suceava va implementa până în septembrie 2021 proiectul ”Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie”, un model inovativ de ucenicie și angajare a tinerilor care nu au calificare, tineri cu vârste cuprinse între 24 și 29 de ani, oameni provenind din rândul tinerilor cu dizabilități, tineri care au abandonat școala, care au abilități de muncă scăzute, romi sau migranți.

Din ce ne-au spus organizatorii, Institutul Bucovina din municipiul Suceava este singura organizație din România care în cadrul unei competiții internaționale la Bruxelees, unde au fost depuse 478 de proiecte, a câștigat un proiect cu funcția de lider, cu o finanțare norvegiană, în valoare de 1,4 milioane de euro, pentru a implementa un model inovativ de ucenicie și angajare a tinerilor care nu au calificare, tineri cu vârste cuprinse între 24 și 29 de ani.

·        Sesiuni de ucenicie în cadrul unor structuri de economie socială

În ultimii ani, după cum a prezentat situația Alina Bîrsan,responsabil comunicare – Institutul Bucovina, tinerii NEETs (cei care nu sunt la școală, nici nu sunt angajați și nici nu participă la o formă de calificare) se adaptează din ce în ce mai greu presiunii unui loc de muncă sau nu sunt incluși în diverse activități lucrative fie din cauza unei educații precare, a unei dizabilităţi fizice sau psihologice, a sărăciei în cazul celor din mediul rural, a lipsei competențelor sau din cauza simplului fapt că nu constituie un grup atractiv pentru angajatori. Conform datelor recente prezentate în baza de date Eurostat, aproximativ 15 milioane de tineri cu vârste între 20 și 34 de ani se aflau în categoria de NEETs în Uniunea Europeană în 2018.

Președintele Institutului Bucovina, Vasile Gafiuc, a declarat că proiectul SEPAL ”Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie” își propune crearea și pilotarea, într-un cadru transnațional comun de instruire, a unui program de dezvoltare profesională printr-un model pilot de evaluare a competențelor în baza experienței de lucru pentru competențele existente și formare la locul de muncă pentru 300 de tineri NEETs, cu vârsta cuprinsă între 24 și 29 de ani, „provenind din rândul tinerilor cu dizabilități, abandon școlar, abilități de muncă scăzute, romi sau migranți”. „Vom sprijini instruirea tinerilor prin sesiuni de ucenicie în cadrul unor structuri de economie socială care sunt preocupate de schimbările sociale şi care se numesc WISE (Work Integration Social Enterprise), cu traineri preocupaţi doar de dezvoltarea acestora, perioadă urmată de stagii de internship real în firme private și sprijin permanent pentru accesarea pieței forței de muncă”, a explicat Vasile Gafiuc.

·       Vasile Gafiuc: ”Noiam reușit în ultimii 5 ani să aducem peste 15 milioane de euro în județul Suceava”

Institutul Bucovina activează din 2005 în municipiul Suceava, sprijinind angajarea persoanelor vulnerabile cu accent pe tineri cu dizabilități, persoane de etnie romă, tineri care au abandonat școala sau persoanele care se află într-o situație de risc (foști deținuți, mame singure, victime ale traficului de persoane etc.). „Credem cu tărie că incluziunea socială înseamnă facilitarea unui loc de muncă pentru fiecare persoană exclusă social, iar personalizarea și oferirea de servicii suport pentru angajare cum ar fi consiliere, evaluare, formare și mediere ar trebui implementate cu bani din comunitate și considerate o prioritate în contextul actual de criză a forței de muncă. Noi am reușit în ultimii 5 ani să aducem peste 15 milioane de euro în județul Suceava și să dezvoltăm o echipă cu peste 15 angajați cu normă întreagă care lucrează pentru misiunea organizației și creșterea comunității prin investiții în capacitarea resurselor umane din regiune”, a declarat Vasile Gafiuc.

 

·       Institutul Bucovina are în prezent 11 proiecte în implementare

Asociația Institutul Bucovina are o recunoaștere la nivel național, făcând parte din Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS, fiind furnizor autorizat de Ministerul Muncii pentru servicii de consiliere psiho-socială. De asemenea, este unul dintre puținii furnizori de formare profesională autorizați de Agenția Națională pentru Calificări, pentru un set de calificări căutate pe piața muncii, și din 2012 deține Secretariatul General al Federației Europene de Economie Socială CEFEC, fiind printre principalii organizatori ai Conferinței Anuale CEFEC în capitale ale economiei sociale în Europa. „Facem parte și din rețeaua Erasmus Plus, care implementează proiecte strategice pentru învățare, din rețeaua EBSN (Rețeaua Europeană pentru Competențe de Bază), din rețeaua EDF (Forumul European al Dizabilității) și din rețeaua Mhental Healte Europe (Rețeaua de Sănătate Mintală din Europa). Noi scriem și implementăm propriile proiecte în parteneriat (și în prezent avem 11 proiecte în implementare) cu alte organizații din Europa și cu instituții publice din România”, a completat Vasile Gafiuc. Pentru informaţii suplimentare puteți accesa pagina web a proiectului www.projectsepal.comsau să-i contactați pe reprezentanții asociației prin e-mail la adresa projectsepal@gmail.com, telefon: 0230 524 128, responsabil comunicare Alina Bîrsan.