În perioada 16-20 septembrie, a avut loc la Suceava cea de-a XIII-a Conferinţă internaţională a Grupului de lucru IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) 7.03.10, Methodology of forest insect and disease survey in Central Europe, cu titlul Recent Changes in Forest Insects and Pathogens Significance.

Conferinţa este organizată, la fiecare 2 ani, de către universităţi sau institute de cercetare din domeniul forestier din Europa şi, după 19 ani, conferinţa revine în România. Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a avut onoarea de a fi organizatoarea acestei manifestări ştiinţifice importante, sub coordonarea Grupului de lucru IUFRO 7.03.10. La buna desfăşurare a conferinţei au contribuit Asociaţia „Societatea pentru Silvicultură şi Mediu Suceava”, alături de sponsorii evenimentului - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva şi compania AlphaScent (SUA).

Temele abordate în cadrul conferinţei s-au încadrat în sfera preocupărilor privind dăunătorii şi bolile care afectează pădurile din emisfera nordică şi s-au axat pe identificarea unor soluţii tehnice pentru controlul lor, cum ar fi: actualizarea informaţiilor privind distribuţia bolilor şi dăunătorilor forestieri, monitorizarea speciilor invazive de boli şi dăunători şi propunerea unor soluţii pentru reducerea impactului acestora.

Conferinţa a reunit peste 80 de participanţi şi invitaţi, cercetători şi practicieni din domeniul protecţiei pădurilor din 19 ţări, care au împărtăşit rezultatele activităţii lor în acest domeniu, în cadrul celor 31 de prezentări. Un moment important al conferinţei s-a desfăşurat în corpul E al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, unde au fost expuse 28 de postere dedicate temei centrale a ediţiei din acest an. De asemenea, cu sprijinul colegilor de la Direcţia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Adâncata şi Ocolul Silvic Pojorâta, programul conferinţei a inclus şi excursii în rezervaţiile naturale Pădurea Zamostea Luncă şi Codrul Secular Giumalău, o ocazie rară pentru participanţi de a cunoaşte şi admira frumuseţea naturii din judeţul Suceava.