Prefectura Suceava a transmis, la solicitarea cotidianului Monitorul de Suceava, o serie de clarificări cu privire la restricțiile de circulație ale persoanelor din și spre localitățile aflate în carantină, Suceava, Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei. Solicitarea a fost făcută după ce mai multe firme, dar și persoane fizice, au sesizat faptul că întâmpină greutăți în desfășurarea activităților economice, respectiv a celor agricole, de sezon.

Printre sesizările primite se numără cele legate de deplasările din zonele carantinate către alte localităţi în vederea realizării de activităţi agricole. Mulţi cititori, care au solicitat clarificări şi la linia specială pusă la dispoziţie de Prefectura Suceava, sesizează faptul că deşi au certificate de producător agricol nu reușesc să ajungă la terenurile pe care le deţin în localităţile aflate în afara zonei carantinate.

Un alt aspect este cel legat de agenţii comerciali ai firmelor din municipiul Suceava sau din celelalte opt localităţi carantinate. Mai multe firme au arătat că în urma solicitării unui răspuns oficial li s-a transmis că aceşti agenţi comerciali nu se pot deplasa în afara zonei de carantină pentru a încasa sume de bani de la partenerii comerciali, acest lucru afectând activitatea firmelor din Suceava, prin faptul că nu îşi pot asigura resursele financiare. Firmele în cauză consideră că în ordonanţele militare emise până acum se precizează clar că este permis accesul din şi spre zonele carantinate pentru agenţii economici care astfel îşi asigură resursele, inclusiv financiare, de care au nevoie pentru a-şi continua activitatea în această perioadă.

O altă situaţie sesizată este cea a proprietarilor unor firme care îşi desfăşoară activitatea în zona Fălticeni. Aceștia locuiesc în municipiul Suceava și au semnalat faptul că tot personalul din conducere este din oraşul Suceava şi nu are cine să conducă activitatea, să emită facturi și avize sau să rezolve alte probleme curente legate de funcţionarea corespunzătoare a firmei. Aceştia sesizează faptul că în răspuns li s-a precizat faptul că deplasarea este permisă doar pentru angajaţii care nu locuiesc în zona de carantină.

 

Prefectura a prezentat cine sunt cei care pot intra sau ieși din zonele carantinate

În urma solicitării transmise, Prefectura Suceava a amintit, în primul rând, că Ordonanța Militară nr. 6/ 2020 prevede la art. 3 că în zona carantinată este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi a aprovizionării populaţiei; a persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor. Prefectura a mai menționat că prin Hotărârea nr. 8/31.03.2020 a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava (CJCCI), ca autoritate împuternicită, pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile privind intrarea și respectiv ieșirea din zona de carantină s-au stabilit o serie de măsuri specifice. Astfel, este permisă ieșirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care activează în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, asistenței și protecției sociale, serviciilor de utilitate publică, alimentare cu apă, energetic, comunicații, transporturilor, gospodăririi apelor, pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale. Persoanele care se încadrează în această categorie vor prezenta autorităților adeverința de la locul de muncă, semnată și ștampilată de angajator, însoțită de legitimația de serviciu, acolo unde este aplicabil.

Adeverința eliberată de către angajator, trebuie să specifice clar datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate/salariat, itinerariul de deplasare al acesteia (domiciliul – locația în care acesta își desfășoară activitatea de lucru), necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

În cadrul adeverinței eliberate de angajator trebuie inclus în mod obligatoriu și Declarația persoanei fizice – reprezentant legal cu următorul conținut: „Subsemnatul …, în calitate de angajator al …., cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.”

„După cum se poate vedea, în excepțiile invocate atât în Ordonanța Militară nr. 6/2020 cât și în Hotărârea CJCCI nr. 8/ 2020, prestarea muncilor agricole pe terenuri proprietate privată în mod individual, nu sunt prevăzute ca derogări, cu excepția prestării acestei activități agricole în context profesional, și doar pentru cei care vin din zona de protecție în cea de carantină”, se arată în răspunsul Prefecturii Suceava.

 

Prefectura Suceava: Agenţii economici pot opta pentru reorganizarea activităţilor de telemuncă sau muncă la domiciliu

În ceea ce privește agenții economici care solicită derogări pentru agenții comerciali din municipiul Suceava sau din cele opt localități aflate în zona de carantină pentru a se deplasa în vederea încasării sumelor de bani de la partenerii comerciali, Prefectura Suceava a transmis că încă de la declararea stării de urgență prin Decretul nr. 195/16.03.2020 și Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 s-a recomandat persoanelor juridice organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de plată. Nu în ultimul rând, legat de situația proprietarilor firmelor din Fălticeni, Prefectura Suceava a precizat că și în acest caz trebuie luate în considerare restricțiile celor două acte prezentate anterior. În același timp, Prefectura a arătată că potrivit prevederile actelor normative aplicabile, orice agent economic poate opta pentru reorganizarea activităților sale în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.