Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a aprobat, joi, 9 aprilie, ca persoanele care locuiesc în zona de carantină, dar activează în domeniul agriculturii, pomiculturii, creșterii animalelor și apiculturii, pot intra și ieși din zona de carantină, pe baza documentelor justificative certificate de autoritățile competente, care să confere natura activității.

Persoanele în cauză vor purta în mod obligatoriu echipament de protecție – mască și mănuși, sub sancțiunea nepermiterii ieșirii din zona de carantină, a informat, printr-un comunicat de presă, președintele CJSU, prefectul Alexandru Moldovan.

De asemenea, în zona de carantină instituită pe perioada stării de urgență prin Ordonanța Militară nr. 6/2020, formată din municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Adâncata, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei, este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice (materiale, financiare, umane) în zona de carantină, precum și aprovizionării populației, pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului.

Din municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Adâncata, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei mai este permisă ieșirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care activează în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, asistenței și protecției sociale, serviciilor de utilitate publică, alimentare cu apă, energetic, comunicații, transporturilor, gospodăririi apelor, pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale.

În favoarea acestei derogări Monitorul de Suceava a transmis către Prefectură mai multe sesizări, venite atât din partea agricultorilor, cât și a oamenilor de afaceri. Demersuri similare au făcut Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, care a informat Prefectura asupra riscurilor care există asupra stării de sănătate a familiilor de albine, în situația în care apicultorilor le este interzis să părăsească zona carantinată. De asemenea, Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava i-au fost adresate mai multe solicitări de către persoane fizice și juridice, în cuprinsul cărora se solicită derogarea pentru deplasarea din interiorul zonei carantinate în zona de protecție a județului Suceava, în vederea executării unor lucrări care nu suportă amânare în domeniile agriculturii, pomiculturii și creșterii animalelor.