Lucrările prezentate la cea de-a VI-a sesiune națională de comunicări științifice studențești pe teme de silvicultură și protecția mediului, organizate de două prestigioase instituții de învățământ - Facultățile de Silvicultură de la Brașov și Suceava, au atras atenția Asociației Forestierilor din România.

În semn de apreciere pentru munca și rezultatele studenților și ale coordonatorilor acestora, ASFOR a acordat trei premii, în valoare totală de 1.500 de lei.

“Rezolvarea problemelor legate de schimbările climatice ține și de exploatarea durabilă și sustenabilă a pădurii. Un adevăr valabil nu doar în Uniunea Europeană, care și-a asumat obiective ambițioase în acest domeniu, ci în întreaga lume. Lemnul și produsele care au la bază lemnul capătă valoare tot mai mare. Normativele din construcții se schimbă în favoarea lemnului, apar produse, utilaje și tehnologii noi pentru exploatarea și prelucrarea lemnului. Și, evident, industria are o continuă nevoie de specialiști.

Trebuie să ținem pasul cu direcțiile de dezvoltare ale industriei noastre, iar un rol fundamental îl au școala și cercetarea. Iar ASFOR, în calitate de asociație patronală și profesională a sectorului, susține în modul cel mai concret învățământul silvic și de protecția mediului din România”, a precizat Ciprian Muscă, președintele ASFOR, care a anunțat premierea lucrărilor realizate de trei studenți.

Lucrările premiate (ordinea prezentării acestora nu indică o ierarhie) sunt următoarele:

 

Autori

Universitatea

Titlul lucrării

Adrian Baidoc, Dorottya Bako

Ecaterina Fodor*

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului

Proiectul unui hotel de insecte

Vasile Poriuc-Lăzărean
Gabriel Duduman*

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură

Analiza dinamicii diversității unui arboret cu structură naturală și influența acesteia asupra regenerării naturale și cantității de lemn mort

Maria-Alexandra Baroga

Victor Adrian Indreica*

Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere


Evaluarea stării de conservare a speciei saussurea discolorîn Carpații sud-estici

* Cadru didactic coordonator

 

“Îi felicităm pe autori și, totodată, felicităm profesorii coordonatori și instituțiile de învățământ – Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Universitatea Transilvania din Brașov și Facultatea de Silvicultură, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava – care au organizat această sesiune de comunicări științifice studențești”, au transmis reprezentanții ASFOR.

Asociaţia Forestierilor din România este organizaţia patronală şi profesională a operatorilor economici din exploatări forestiere şi industrializarea lemnului, ce reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor săi în plan naţional şi internaţional.