Peste 330 de candidați vor susține miercuri, 14 iulie, începând cu ora 9:00, proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, în centrul de examen Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava. Proba se va desfășura la 40 de discipline.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, prof. Ioan Cezar Anuței, a declarat că la această sesiune au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe cei 333 de candidați (dintr-un total de 354 de candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an,calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”,media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale nr. 30.470.01.07.2021, în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de prevenire și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore.

 

102 candidați la învățământ preșcolar

Conform datelor furnizate de IȘJ Suceava, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (102), învățământ primar în limba română (48), educație fizică și sport (35), matematică (18), limba și literatura română (18), psihopedagogie specială (11), biologie (11), educație muzicală (9), limba engleză (9), religie ortodoxă (7), arte vizuale (6), alimentație publică – maiștri instructori (5), mecanică (5), istorie (5), educație socială (4), geografie (3), limba franceză (3), mecanică – maiștri instructori (3), transporturi – maiștri instructori (3) etc.

Elaborarea subiectelor, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 28 iulie. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, prof. Ioan Cezar Anuței, a mai completat: „Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare”.