Județul Suceava se numără printre cele 12 județe unde Ministerul Educației, în parteneriat cu Teach For Romania, va implementa un program pilot de mentorat pentru profesorii debutanți din mediile defavorizate. Înscrierile au început pe 24 septembrie și mai durează încă 9 zile, până pe 15 octombrie, pentru profesorii aflați la început de drum. Profesorii care doresc să fie mentori, îndeplinind câteva condiții de eligibilitate, se pot înscrie până pe 11 octombrie.

Conform Edupedu.ro, Ministerul Educației participă la programul de politici publice al Uniunii Europene cu un program-pilot de mentorat ce se adresează cadrelor didactice debutante. Acesta se derulează în consorțiu prin colaborarea a 16 organizații partenere din 6 state membre ale Uniunii Europene și face parte din proiectul internațional NEST – Suport și formare pentru cadre didactice debutante, finanțat prin programul Erasmus+, subprioritatea 3 – „Sprijin pentru reforma politicilor publice”. 

În România, proiectul se desfășoară în parteneriat: Ministerul Educației şi Teach for Romania. Ministerul Educației și Teach for Romania demarează procesul de înscriere în programul-pilot de mentorat adresat cadrelor didactice debutante care profesează în școli publice vulnerabile din România. Atât cadrele didactice debutante, cât și cadrele didactice cu experiență și rezultate care își doresc să se alăture în calitate de membri sunt invitate să își depună candidaturile online, în perioada 24 septembrie – 11 octombrie 2021.

 

·        Profesori la început de drum

Pe parcursul programului, cadrele didactice debutante vor beneficia de mentorat adaptiv pentru: dezvoltarea competențelor de predare la clasă, facilitarea lucrului cu elevi din medii defavorizate și obținerea de rezultate școlare mai bune cu aceștia, dezvoltarea abilității de a crea un mediu sigur și încurajator la clasă, creșterea satisfacției și a gradului de retenție în profesie. Conform Edupedu.ro, acest program se adresează cadrelor didactice care întrunesc cumulativ următoarele condiții: au cel mult 2 ani de experiență în predare în sistemul public; predau în anul școlar 2021 – 2022 în ciclul primar sau gimnazial într-o școală cu grad ridicat de vulnerabilitate din județele Bacău, Botoșani, Brăila, Călărași, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui; participă pe bază de voluntariat și au o motivație autentică de a face parte din proiect. Se pot înscrie maximum 120 de participanți în anul școlar 2021 – 2022. Aceștia vor fi organizați ulterior în 40 de grupe. Participarea la program este gratuită prin completarea unui formular online. Toți candidații vor primi un răspuns, indiferent de natura acestuia, până în data de 15 octombrie 2021. Formular de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI6wGzdj40dxQ_nDaDwdOSukoPaXuycnBbtt-4AwaRnM8LWw/viewform

 

·        Profesori-mentori

Profesorii cu experiență și rezultate sunt invitați să se înscrie în program pentru a participa ca profesori-mentori. Formular de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI6wGzdj40dxQ_nDaDwdOSukoPaXuycnBbtt-4AwaRnM8LWw/viewform

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:sunt în prezent cadre didactice în învățământul preuniversitar și dețin gradul didactic I; au urmat cel puțin un program de formare continuă în ultimii 5 ani, acreditat de Ministerul Educației; au obţinut calificativul Foarte bine la evaluările anuale din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi; au cel puțin 5 ani de experiență didactică (predare efectivă la catedră); sunt dispuși să lucreze cu profesori debutanţi din şcoli defavorizate timp de 2 ani; provin din județele Bacău, Botoșani, Brăila, Călărași, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui. Organizatorii au completat că un avantaj este și calitatea de membri în corpul profesorilor-mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, selectaţi în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 5.485/2011. Pentru a face parte din program, cadrele didactice interesate de poziția de profesor-mentor vor parcurge un proces de selecție care presupune două faze: completarea unui formular online până la data de 11 octombrie 2021;  persoanele eligibile după completarea formularului online vor susține un interviu, în care vor fi evaluate motivația de a participa în program și o serie de competențe privind calitatea de mentor. Interviurile se vor desfășura în perioada 12 – 29 octombrie 2021. Toți candidații vor primi un răspuns, indiferent de natura acestuia, până în data de 5 noiembrie 2021. „Pentru a putea face parte din program, profesorii-mentori trebuie să urmeze un stagiu obligatoriu de formare (60 de ore), în format hibrid (online și prezență fizică), structurat în 3 reprize a câte 20 de ore, axate pe mentoratul adaptiv. Fiecare repriză va conține ore de formare online şi ore de orientare cu prezență fizică, ore de observare la clasă (cu și fără sprijin direct în predare), reflecție pedagogică, aplicarea conceptelor în activitatea de mentorat cu profesorii debutanți, observare și sprijin din partea echipei de proiect”, au transmis reprezentanții Teach For Romania.