47 de elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit „Deutsches Sprachdiplom”, nivel B1. Evenimentul a avut loc la începutul săptămânii, într-un cadru festiv, când celor 47 de elevi care au participat la examenul de atestare lingvistică li s-au înmânat diplomele „Deutsches Sprachdiplom”, nivel B1.

Acest moment reprezintă recunoașterea eforturilor elevilor implicați, cât și ale profesorilor de limba germană din cadrul colegiului, Elena Anton și Angelica Popovici, în calitatea lor de îndrumători.

Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, a spus că rezultatul obținut de elevi reprezintă însumarea străduințelor depuse de aceștia la cele 4 probe: înțelegerea textului scris, înțelegerea textului audiat, producerea de text scris și producerea de text oral, probe desfășurate pe parcursul a 4 zile consecutive. „Examenele beneficiază de prezența domnului Fabrice Liesegang, în calitatea sa de consilier de specialitate pe probleme de limbă germană în sudul și estul României și în Republica Moldova - Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) și în calitate de președinte de comisie de examinare”, a completat directorul Puiu.

Cunoașterea unei limbi străine, precum limba germană, permite viitorilor absolvenți de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” dobândirea unor oportunități suplimentare, atât în privința studiilor universitare, cât și o integrare mai facilă pe piața muncii. „Viitorii studenți de la Colegiul Național <Eudoxiu Hurmuzachi> ajung să își desăvârșească studiile din universitățile din România cu stagii de pregătire și burse la marile universități din străinătate. Prin specificul ei, limba germană dezvoltă structuri mentale, autodisciplină, efort consecvent de învățare, abordarea unor subiecte și teme de actualitate. Examenul Deutsches Sprachdiplom are ca obiective derivate cercetarea unor teme de actualitate, selecția și structurarea de informații și prezentarea acestora într-o manieră convingătoare”, a mai spus directorul Adrian-Nicolae Puiu, care i-a felicitat pe cei 47 de elevi, dar și pe profesorii lor coordonatori.