În cadrul proiectului „Colegiul Național <Eudoxiu Hurmuzachi> Rădăuți (CNEH) - 150 de ani de tradiție și prestigiu în educație”, recent s-a desfășurat o nouă manifestare în sala de festivități, intitulată „Abordarea stereotipurilor și promovarea unei imagini corecte a problematicii imigrației în România”, în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITIP) și Asociația Ecumenică a Bisericilor din România.

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a avut privilegiul de a fi singura școală din județul Suceava aleasă de ANITP Suceava pentru a realiza această activitate. Acțiunea a fost prezentată de profesor universitar Gina Stoian de la Universitatea București - profesor asistență socială, iar din partea ANITP au fost prezenți comisarul de poliție Laura Stadler și psihologul Mihai Moisoiu.

Elevii au asistat la o sesiune de informare privind violența bazată pe gen, cu accent pe experiențele de migrație ale femeilor și fetelor imigrante. Prin atelierele de lucru, elevii au aflat despre cauzele imigrației, despre problemele întâmpinate de imigranți, drepturile pe care le au aceștia în România.

Campania de informare face parte din Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România și are ca scop promovarea implicării active și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și conștientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor. Prin acest proiect se contribuie la demitizarea unor prejudecăți despre imigrație și la ameliorarea procesului de integrare a imigranților în România.

Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, prof dr. Puiu Adrian-Nicolae, ne-a spus că la această activitate elevii din clasele a IX-a E, a IX-a G, a X-a G și a XI-a C au participat în mod direct și vor putea transmite mesajele lor decidenților în cadrul evenimente publice de informare de tip – infotainment -, urmărindu-se abordarea stereotipurilor și susținerea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de drepturile omului în ceea ce privește imigranții și refugiații.

Activitatea a fost coordonată de prof. Daniela Mariana Ciotău, cu participarea echipei manageriale: director prof dr. Puiu Adrian-Nicolae, director adj.  prof. Lăzărescu Luminița, consilier educativ prof. Miriam Leon-Postolache, a profesorilor Halip Beatrice, Ardelean Mărioara, Epatov Maria, Hrihor Rodica, Juravle Raluca și Buzilă Balaș Carmen - secretar.