Un control efectuat la garajele din subsolurile/demisolurile unor blocuri din municipiul Suceava, pentru verificarea modului în care au fost construite și amenajate, a arătat că cea mai mare parte a acestora nu respectă cerințele legislației în vigoare. Concluziile raportului de control au fost prezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și au fost făcute publice de prefectul Alexandru Moldovan.

Astfel, potrivit raportului, dintre cele 45 de garaje verificate, doar 10 au fost găsite fără probleme. Printre deficiențele semnalate se numără absența organizării urmăririi curente, de către asociațiile de proprietari, a comportării în timp a construcției; lipsa cărții tehnice a imobilului la asociații; modificări de compartimentare față de planșele din cartea tehnică și neconcordanțe între situația autorizată și cea din teren. Inspectorii au mai constatat că la momentul controlului nu erau realizate încăperile tampon aferente golurilor de comunicare funcțională între parcaj și casa scării interioare; neverificarea periodică a stingătoarelor de către persoane fizice/juridice autorizate sau lipsa completă a stingătoarelor; lipsa totală sau parțială a corpurilor de iluminat de siguranță pentru evacuare sau împotriva panicii; neverificarea periodică, de către persoane fizice/juridice autorizate a instalației de stingere cu hidranți interiori. De asemenea, după finalizarea lucrărilor nu s-a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu.

Prefectul Moldovan a declarat că în perioada următoare va invita la o întâlnire reprezentanți ai constructorilor, Uniunii Arhitecților, ai dezvoltatorilor imobiliari și ai instituțiilor de control cu atribuții în domeniu, astfel încât fiecare dintre părți să comunice problemele cu care se confruntă. „Numai prin dialog, sincer și corect instituțional, toți factorii implicați vor identifica cele mai bune modalități pentru realizarea unor construcții sigure, care să respecte toate cerințele impuse de reglementările în vigoare. Dezvoltarea urbanistică, firească și dorită de întreaga comunitate, trebuie să se realizeze fără a aduce atingere legislației în vigoare și fără a pune în pericol utilizatorii și beneficiarii construcțiilor”, a afirmat prefectul.