Conform bilanțului încheiat la finele primelor șase luni din anul în curs, în ceea ce privește veniturile proprii ale bugetului local, mai bine de jumătate din contribuabilii rădăuțeni și-au achitat taxele și impozitele locale. Această declarație aparține directorului economic din Primăria Rădăuți, economistul Silviu Ursescu, care a afirmat că este mulțumit de acest nivel.

Ursescu a precizat: „În urma unei analize a veniturilor proprii încasate până la 30 iunie 2022 a rezultat că gradul de încasare, față de bugetul prognozat pentru anul 2022, este de 52 la sută, adică 27,1 milioane de lei raportat la un buget de 51,3 milioane de lei. Pe indicatori de venit, în cazul impozitului pe clădiri perceput de la persoane fizice au fost încasați circa 2,16 milioane de lei, de la persoanele juridice au fost încasați 3,62 milioane de lei, la impozitul pe teren perceput de la persoanele fizice suma este de aproape 1,1 milioane de lei, iar la persoane juridice, 312 mii de lei. La taxa pe mijloace de transport, valoarea în cazul persoanelor fizice este de 1,79 milioane, iar la persoane juridice, 481 de mii de lei. În cazul amenzilor, un alt capitol important, am încasat 572 mii de lei. Reamintesc celor care nu au achitat taxele și impozitele locale că neplata în termen a acestora atrage după sine majorări de întârziere, iar acumularea unor sume restante mari va face ca funcționarii din cadrul serviciului Impozite și Taxe să demareze proceduri de la executări silite, la sechestre asiguratorii”.

La sediul administrației locale rădăuțene funcționează două ghișee de încasare a taxelor și impozitelor locale și unul de relații cu publicul, ghișeu care poate fi pus oricând la dispoziție și pentru încasări, în caz de aglomerare.