Președintele USR Suceava, senatorul Gheorghiță Mîndruță, a depus o inițiativă legislativă pentru modificarea legislației rutiere. Gheorghiță Mîndruță a arătat că propunerea prevede ca reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce să fie condiționată de prezentarea dovezii achitării amenzii pe care șoferul a primit-o ca urmare a săvârșirii contravenției pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce.

„Cu alte cuvinte, dacă vrea să susțină examenul pentru reducerea perioadei de suspendare, contravenientul trebuie să facă dovada plății amenzii de circulație, un pas firesc”, a spus Mîndruță. Senatorul USR de Suceava a subliniat că această propunere legislativă are un rol preventiv, de conștientizare a conducătorului auto și de descurajare a acestuia de a mai încălca prevederile Codului Rutier, având în vedere că pentru reducerea perioadei de suspendare nu va mai putea să ignore plata amenzii.

El a explicat că dacă va fi adoptată această inițiativă, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se va reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei, prezintă dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce. „Neplata amenzii nu poate fi decât dovada unui comportament rău intenționat, prin urmare clemența acordată în momentul reducerii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce trebuie realizată și în baza unui comportament responsabil dovedit prin achitarea amenzii”, a spus Gheorghiță Mîndruță. El consideră că reglementarea acestei măsuri contribuie la conștientizarea în rândul deținătorilor de permise de conducere a pericolului la care se expun prin încălcarea regulilor rutiere, precum și la creșterea procentului de colectare a amenzilor contravenționale.

Senatorul USR de Suceava a mai adăugat că această propunere legislativă are și un rol preventiv, posesorii de permise de conducere având o motivație mai mare în respectarea prevederilor Codului Rutier, în condițiile în care pentru reducerea perioadei de suspendare vor fi constrânși să achite amenda pentru a putea susține examenul.