Încă o persoană din județul Suceava va primi, de la Ministerul Culturii, titlul onorific de „Tezaur uman viu”, a anunțat joi vicepreședinte Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă.

Este vorba despre Ileana Hotopilă, din localitatea Lupcina, comuna Ulma. Niculai Barbă a spus că Ileana Hotopilă este meșter popular și a învățat înainte de a împlini 10 ani, în familie și din sat, meșteșugul încondeierii ouălor de Paști, folosind tehnica tradițională, cu ceară de albine topită și scufundări succesive, în culori diferite. A fost prezentă și s-a remarcat la numeroase târguri și expoziții de profil din țară și străinătate. Are o contribuție importantă la salvarea, transmiterea și promovarea meșteșugului "inchistririi" ouălor în Bucovina.

Vicepreședintele CJ Suceava a arătat că Ministerul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, va acorda titlul onorific „Tezaur uman viu” unui număr de 15 persoane „purtătoare, creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultural imaterial”, în cadrul celei de a X-a ediții a Programului Tezaure umane vii.

„Cei care primesc această distincție transmit, prin talentul și efortul lor, un anumit element de patrimoniu cultural imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia în cadrul comunităților”, a afirmat Barbă.

Titlul este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Programul a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte, își dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia.

Din județul Suceava au mai primit acest titlu: Vasile Ungureanu, interpret popular la instrumente pastorale tradiționale, comuna Mălini; Traian Davidean, meșter popular cojocar din Frătăuții Noi; Dorin Cocârță, dansator popular, comuna Fundu Moldovei; Felicia Cuciureanu, horitoare, comuna Bilca.

„Cu zestrea sa inegalabilă, Bucovina, județul Suceava intră, an de an, cu propuneri excepționale și în această competiție a acordării titlurilor de Tezaur uman viu. Proiectele și evenimentele organizate de CJ Suceava contribuie la conservarea și promovarea, prin brandul Bucovina, a tradițiilor și meșteșugurilor, a tot ce este autentic in acest colț de țară”, a mai spus Niculai Barbă.