„Ghidul beneficiarului” pentru programul de finanțare a reabilitării și modernizării cabinetelor medicilor de familie prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) a fost publicat vineri, 15 iulie a.c., pe site-ul Ministerului Sănătății, cu pașii pe care trebuie să-i urmeze cei interesați: https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara .

Suma disponibilă este de peste 880 de milioane de lei și nu este necesară cofinanțare.

Obiectivul Investiției „Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară” este reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic, inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz. Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip „point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Investiția are un buget total de 888.301.215 lei (fără TVA), echivalent a 180.450.000 € (fără TVA) și se va realiza prin două metode. Prima presupune o alocare de 666.225.911 lei (fără TVA), echivalent a 135.337.500 € (75% din total alocare) (fără TVA), prin care se va finanța o listă preselectată de cabinete pentru finanțarea a 2.250 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 75% din obiectivul general de investiție. A doua metodă este prin apel necompetitiv, cu o alocare de 222.075.304 lei (fără TVA), echivalent a 45.112.500 € (25% din alocare) (fără TVA), pentru un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit, primul servit” pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 25% din obiectivul general de investiție.

Prin intermediul acestei investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de  renovări și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie. Se pot finanța proiecte care conțin doar „Componenta de echipamente” sau ambele componente. În acest sens, „Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe, de exemplu atestate de studii complementare/adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie, cu o valoare estimată de 222.115 lei fără TVA, echivalentul a  45.150 euro fără TVA.

„Componenta renovare” este sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului, în valoare de maximum 73.792 lei fără TVA, echivalentul a 15.000 de euro fără TVA. Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro .

Data deschiderii platformei pentru depunerea dosarelor de finanțare este 4 august 2022, ora 10:00.