Ministerul Educației a publicat joi, 4 august, rezultatele finale înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național de definitivat, sesiunea 2022.

În județul Suceava, după soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 206 candidați cu medii între 8 și 10, rata de promovareînregistrată fiind de 70,8 %(2,42 % diferență de creștere, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale - 68,38 %). 85 de candidați nu au promovat examenul (29,2%).

Din cei 60 de candidați care au contestat rezultatul, doar 7 au obținut promovarea după recorectare.

Alți patrucandidaţi au fost notați cu 10, iar 28 de candidați au primit note între 9,50 și 9,99.

Reamintim că la proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământs-au înscris 327 de candidaţi, din care 309 prezenţi şi 18 absenţi, 18 candidați s-au retras, iar în centrele de evaluare au fost notate 291 de lucrări, din care 60 contestate.

Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

 

·       Cele mai bune rezultate – în Cluj, cele mai slabe - în Tulcea

 

La nivel național, rata finală de promovare înregistrată la proba scrisă, după soluționarea contestațiilor, este 73,82% (în creștere cu 3,02%, comparativ cu rezultatele inițiale - 70,80%). 

Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse (1.528), 5.355 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8, în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 5.136 de candidați. 

În țară sunt 137 de candidați care au obținut nota 10.00, cele mai multe București (39) și Cluj (16).

Cele mai bune rezultate au fost obținute în Cluj (84,1% promovare) și Prahova, Brașov, București și Galați ( peste 80%).

Cele mai slab rezultat este în Tulcea, unde candidații au promovat examenul de definitivat într-o proporție de doar 50%.