Nemuritoare Gea, falnici zei
Ai Nilului aluviuni și rod
S-a întâmplat să fiți mai mult femei
Ce-aduc belșug bogat spre blând norod

 

Așa cânta poetul soața lui
La scripca unui fluviu cât o mare
Și creșteau toate fără-asemănare
De parcă Ghilgameș vâna statui

 

Scriu toate astea fără-a ști de ce
Mor brusc și acolo întâlnesc trecutul
Abia născut și virginal e lutul
În ude, sângerânde scutece

 

Trecem prin lumi și toate-s în mișcare
Acum stai cu un faraon la masă
Deschizi un ochi și te găsești acasă
Și nu știi care vine din oricare

 

De vorbă stau cu cei ce nu mai sunt
E noapte, noapte cum n-a fost vreodată
Mult prea strălucitor întunecată
De vorbă stau cu cei ce nu mai sunt
Iar eu orbecăi pe sub alt pământ

17 noiembrie 2021, Sângeru