Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a transmis că sucevenii au posibilitatea să investească și în luna iunie în titlurile de stat „Tezaur”. Ministerul Finanțelor a început să emită, de pe 7 iunie 2021, trei noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 2,95%, 3,35% și 3,65%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată.

Potrivit Finanțelor sucevene, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur reprezintă, în continuare, o modalitate de economisire avantajoasă pentru populație. Astfel, titlurile de stat pot fi cumpărate în perioada 7 - 28 iunie 2021 de la unitățile Trezoreriei Statului, între 7 –24 iunie 2021 pentru mediul rural și 7 – 25 iunie 2021 pentru mediulurban,prin Compania Națională Poșta Română.

Pentru aceste titluri dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Finanțele sucevene au mai informat că sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe site-urile www.mfinante.gov.ro (secțiunea Datorie publică) și www.posta-romana.ro.