Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava a transmis că prin Ordonanţa de Guvern nr. 11/2021 de modificare a Codului de procedură fiscală se stabilește că începând cu data de 1 martie 2022, persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoanele fizice autorizare, profesiile liberale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale vor transmite documentele către organul fiscal exclusiv electronic prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV).

Şeful Finanţelor sucevene, Petrică Ropotă, a declarat că în situația în care contribuabilii sau plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

„Contribuabilii vor avea posibilitatea de a se înregistra în Spaţiul Privat Virtual până în 1 martie 2022, după această dată comunicarea cu organul fiscal de administrare se va face exclusiv online”, a spus Petrică Ropotă. El a recomandat contribuabililor să facă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual până la data de 1 martie 2022.

Şeful Finanţelor sucevene a amintit că Spaţiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie etc.

Persoanele fizice sau juridice care dețin certificat digital calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV în baza acestuia, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat vor solicita înregistrarea pe platformă pe bază de credenţiale, respectiv nume de utilizator şi parolă stabilite de către solicitant.