Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava a eliberat în primele 10 luni ale acestui an 1.498 de formulare europene. Din totalul acestora, 14 sunt formulare S2 (E112), prin care persoanele asigurate pot beneficia de tratament în statele membre ale Uniunii Europene, în condițiile în care tratamentul respectiv se regăsește printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază și nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obținerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante și evoluția probabilă a bolii.

”Prin intermediul acestor formulare S2 (E112) pacienții au efectuat tratament în străinătate, aceștia adresându-se unor unităţi sanitare din Italia, Austria și Germania. Aceste formulare au fost acordate pentru pacienți cu afecțiuni pediatrice, ortopedice, boli ale sistemului circulator și dermatologice”, a arătat economist Larisa Blanari, directorul general al CAS Suceava.

În cazul decontării serviciilor medicale obținute în statele UE de către asigurații români beneficiari de card european (sau Certificat provizoriu de înlocuire pentru Cardul European) sau de formulare europene (E 106, E 121 și E 112), în primulele 10 luni ale anului 2022, CAS Suceava a decontat un număr de 1.800 de cazuri. Suma decontată de CAS Suceava pentru servicii medicale de care au beneficiat asigurații români în statele UE și Regatul Unit al Marii Britanii, conform acestor solicitări, a fost de aproape 15 milioane de lei.

”Persoanele asigurate la casele de asigurări de sănătate ale statelor membre UE pot beneficia de servicii medicale în baza cardurilor europene și a formularelor europene emise de acestea cu condiția să fie valabile la data prestațiilor medicale. Persoanele asigurate în statele membre beneficiază de prestații medicale pe teritoriul României conform legislației românești. Cardul european emis de instituția statului membru UE poate fi utilizat în situații de urgență.

Formularele europene emise de statele membre ce atestă calitatea de asigurat (S1, E106, E121, E109) se depun la CAS Suceava în original, posesorii acestor formulare europene beneficiind de pachetul de bază de servicii medicale. Furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Suceava raportează lunar, separat, serviciile medicale oferite în baza asigurărilor externe prin formularele europene S1, E121, E106, E109. În baza acestor raportări CAS Suceava întocmește formularele europene E125(RO) pentru a recupera contravaloarea serviciilor medicale achitate furnizorilor cu care se află în contract CAS  Suceava”, a mai precizat directorul general Larisa Blanari.

În primele 10 luni ale anului CAS Suceava a emis 586 formulare europene E125(RO) către organismele de legătură ale statelor membre UE , având o valoare totală de 361.505,10 lei.

 

Peste 4.500 de carduri europene au fost emise anul acesta de CAS Suceava

În primele 10 luni ale acestui an, CAS Suceava a eliberat un număr de 4.576 carduri europene, cu 18% mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut, când au fost eliberate 3.881 de carduri.

”Cele mai multe carduri europene au fost eliberate în perioada concediilor, respectiv luna mai a acestui an – 727 carduri și luna iulie – 562 carduri, astfel încât spre sfârșitul acestui an numărul solicitărilor va crește din nou. Cardul european acordat asiguraților este gratuit, atât cardul, cât și certificatul provizoriu deschid dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare (și nu pentru tratarea afecțiunilor existente) pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislația statului respectiv și nu poate fi utilizat pe teritoriul României. Începând cu luna mai 2019, perioada de valabilitate a cardului european/certificatului provizoriu este de 2 ani de la data emiterii”, a menționat Larisa Blanari.

Persoanele beneficiare de card european de asigurări de sănătate trebuie obligatoriu să fie asigurate în momentul în care beneficiază de servicii medicale în statele membre UE, pe baza acestui card. În situaţia în care o persoană beneficiază de servicii medicale în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada în care nu mai este asigurată, se obligă să suporte în totalitate contravaloarea serviciilor medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi rambursate instituţiei din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European unde au fost acordate aceste servicii medicale. Această obligație este asumată de fiecare asigurat prin depunerea cererii tip prin care solicită eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate. Această cerere reprezintă în acelaşi timp şi o declaraţie pe propria răspundere prin care certifică faptul că nu intenționează să utilizeze cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru deplasări care au ca scop beneficierea de tratament medical, ci doar pentru servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării.