Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” a iniţiat în anul 2021 proiectul de promovare a municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea - Fălticeni, Mon Amour”. În urma parteneriatului dintre Primăria Municipiului Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni”, în perioada 2021-2023 au fost reeditate monografii și volume despre Fălticeni și albume cu imagini din urbea de pe Șomuz, au fost vernisate expoziții, au fost identificate clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural, arhitectural din municipiul Fălticeni şi a fost realizat panotajul stradal, au fost organizate spectacol în care au evoluat formaţii artistice din municipiu, dar și din țară.

 

Dobândirea de noi cunoștințe în diverse domenii științifice prin interacțiunea directă cu obiecte și materiale

 

La sfârşitul anului trecut, Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” a solicitat sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Fălticeni pentru înființarea unui Muzeu Interactiv, un spațiu unde copiii și tinerii își pot împărtăși şi dezvolta cunoștințele personale în diverse domenii științifice prin interacțiunea directă cu obiectele și materialele puse la dispoziție în cadrul expozițiilor permanente și temporare. Solicitarea Asociaţiei „Rotary Club Fălticeni” a fost aprobată de Consiliul Local în şedinţa din data 29 ianuarie.

Înființarea unui „Muzeu interactiv” va avea un rol determinant în procesul învăţării continue și dobândirea de noi cunoștințe în diverse domenii științifice prin interacțiunea directă cu obiectele și materialele puse la dispoziție în cadrul expozițiilor permanente și temporare. După înființare și dotare, Primăria Municipiului Fălticeni și Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” vor face demersurile necesare pentru desfăşurarea continuă a activităţilor extrașcolare în incinta muzeului şi vor conlucra cu ONG-uri de specialitate pentru desfăşurarea de programe educative în muzeu.

Totodată, Muzeul Interactiv va avea, prin poziţia sa urbană şi infrastructura sa, toate premisele pentru a deveni un spaţiu viu, deschis comunităţii, care să găzduiască evenimente de cea mai înaltă calitate, care să dea publicului sentimentul că instituţia este aliniată unor bune practici internaţionale, că face oficiul de vector de mare anvergură în conectarea la schimbul mondial de valori.

 

Discipline precum biologia, chimia, fizica, astronomia şi geografia se vor preda în muzeu

 

Primarul Gheorghe Cătălin Coman a precizat „Asociaţia <Rotary Club Fălticeni> a propus Primăriei Municipiului Fălticeni și Consiliului Local încheierea unui parteneriat pentru înființarea unui Muzeu Educaţional Interactiv. Există deja trei parteneri în acest proiect - Primăria Municipiului Fălticeni, Club Rotary Fălticeni, care are calitate de inițiator, și Primăria Orașului Villeneuve (Franța). Muzeul Educaţional Interactiv va fi unul de știință, va fi înființat pe strada Ion Dragoslav, în sediul actual al Grădiniței <Voinicelul>, care din primăvara acestui an se va muta în noul sediu finalizat la sfârșitul anului trecut. În muzeu se vor desfășura și ore practice la discipline precum biologie, chimie, fizică, astronomie şi geografie.

Primăria Municipiului Fălticeni se obligă să asigure o finanțare de 60.000 euro pentru dotarea cu echipamente și mobilier necesare desfășurării activității în baza unui proiect depus de Asociația <Rotary Club Fălticeni>, să asigure preluarea dotărilor achiziționate în cadrul muzeului la data implementării proiectului şi să asigure mentenanța, utilitățile și personalul necesar desfășurării activităților după darea în folosință pe o perioadă minimă de 10 ani.

Asociaţia <Rotary Club Fălticeni> se obligă vină cu o finanțare din cadrul organizației Rotary International și Rotary District 2241 România și Republica Moldova, de la alte cluburi Rotary la nivel național și internațional, de la sponsori persoane fizice și juridice, în vederea acoperirii diferenței de finanțare până la concurența sumei de 150.000 euro”.

Viitorul muzeu urmează să fie deschis până la sfârșitul anului 2024.