Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a adus la cunoștință persoanelor fizice din județ că în Monitorul Oficial a fost publicat ordinul pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".

Modelul declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și instrucțiunile de completare ale acesteia pot fi consultate accesând site-ul ANAF, la secţiunea Asistență contribuabili / Declararea obligațiilor fiscale / Toate formularele, acolo unde pot fi găsite și explicațiile de completare. Termenul de depunere a acestei declarații este data de 27 mai 2024. Potrivit Finanțelor sucevene, prin acest formular se declară impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pe anul 2023, precum şi impozitul estimat şi contribuţiile sociale aferente anului 2024. Formatul electronic al declarației unice este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea Servicii Online / Descărcare declaraţii electronice.

Declarația unică se transmite electronic, prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV), accesând secțiunea Depunere Declaraţie Unică și alte formulare SPV-PF, disponibilă pe prima pagină a site-ului ANAF, precum şi în format de hârtie, direct la registratura Finanțelor, sau prin poştă, cu confirmare de primire.