Străinii şi băştinaşii...

Toţi străinii, ce au năpădit cu droaea în ţara noastră, mănoasă şi dotată de natură cu cele mai frumoase daruri, se sciu usa minunat de împrejurări; numai noi, popor baştinaş, stăm cu mânile în şolduri, ca şi când ni-ar merge trebile strună. Ce ironie amară. Pe când ar fi natural şi cu cale, ca cei străini veniţi la noi, să ni se închine nouă, noi ne închinăm lor şi le cedăm un teren după altul, ca şi când am avea frică de dânşii”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 5, Suceava, 15 Iuli 1887.

 

“Constatări cu prilejul unei vizite la Gura Humorului” (IV)

Plasa Humorului a fost aleasă ca plasă model în Ţinutul Suceava. În vederea acestui lucru a fost întocmit un vast plan de lucrări, pe tot cuprinsul acestei plase. Planul prevede ridicarea culturală şi socială a populaţiei. În afară de aceasta, după acelaşi plan, se vor înfăptui lucrări de îndiguire în aproape fiecare comună din plasă, se vor face tabere de muncă pentru a construi cărămizi şi pentru a pune temelia unor noi biserici şi case naţionale. Se va desfăşura o vie campanie sanitară, se vor reface poduri, şosele, se vor repara garduri comunale. Camera de agricultură a întocmit un program de realizări pentru fiecare sat al plasei, program ce se referă la îmbunătăţirea rasei de vite, la înzestrarea cu maşini agricole, unelte şi la sădirea pomilor”.

 „Suceava”, Anul I, nr. 50, 7 Iulie 1939. 

 

Muzeul din Gura Humorului

Colecţiei de 5000 de obiecte etnografice ale Muzeului din Gura Humorului i s-au adăugat, de curînd, alte 150 de achiziţii valoroase. Vizitatorii sosiţi aici în număr tot mai mare în ultimul timp apreciază, în mod deosebit, scoarţele vopsite în culori vegetale, costumele populare procurate din localităţile Mănăstirea Humorului, Solca, Soloneţ şi Pîrteştii de Sua, precum şi obiectele din lemn, sculptate cu măiestrie”.

„Zori Noi”, Anul XXIII, nr. 6721, Suceava, Vineri 25 iulie 1969.