„Starea sanitară a poporului”

Asupra stării sanitare a poporului au fost de mare înfluinţă şi demoralisarea care a întrat în ţară cu cultura-spoială, cea fără basă solidă. Să privim la poporul nostru din munţi, care în privinţa materială n’are a se plânge de nimic. Aici putem observa că generaţiunea cea bătrână, oameni peste 50 de ani, se bucură de vigoarea sănătăţii, pe când urmaşii lor au decădut de tot în privinţa sanitară. De unde vine aceasta? Din demoralisarea poporului parte prin imigranţi, parte prin copiii săi proprii reîntorşi dela militărie”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 16, Suceava, 31 Decemvre 1887.

 

„Anul Nou 1916”

„Ne despărţim cu amărăciune de anul 1915...Colindele din ajunul anului nou răsbat, de astă dată, mai tânguitoare liniştea serii Sfântului Vasile; din ferestrele căsuţelor şi bordeielor învăluite în umbra nopţii sclipeşte câte o palidă lumină, însă din lăuntrul lor nu se mai aud glasuri de copii, cari de astă dată aşteptau cu veselă nerăbdare uratul colindătorilor. Ici, copiii stau lângă vatră, îngrămădiţi în jurul mamei, care, cu ochii înrouraţi de dor şi lacrimi, li povesteşte drăguţilor ei de tătucul care, de 17 luni, a pornit în bătălie şi n-a mai venit”.

„Viaţa Nouă”, nr. 172, Decembrie 1915/Ianuarie 1916.

 

„Verificări metrologice”

În ultimul timp, laboratorul teritorial de metrologie a efectuat 286 de verificări la unităţile ce deţin aparate de cîntărire-măsurare-control. Pentru defecţiunile găsite la utilaje, verificatorii au aplicat unor lucrători din comerţ amenzi în valoare de peste 10.000 lei. Cîntărind bine situaţia, ne putem imagina cît de greu a atîrnat acest soi de evazionism de buzunarul cetăţeanului cumpărător. Rău intenţionaţilor le dorim ca acele amăgitoare ale cîntarelor să le prindă citaţiile la afişierele judecătoriilor”.

„Zori Noi”, Anul XXVI, nr. 7468, Suceava, Joi 23 decembrie 1971.