„Se crede că...”

„Se crede că dacă sboară sara nisce fluturaşi împrejurul luminei este semn a bine.

Se crede că dacă visează cineva că mănâncă pâne proaspătă, i se va întâmpla cea nepriincios.

Se crede că dacă visează cineva că merge încotro-va cu trăsura, acela va primi o ştire supărăcioasă”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul IV, nr. 99, Cernăuţi, Decemvrie 1894.

 

„Deschiderea sezonului de iarnă”

Comisiunea locală balneo-climaterică din Vatra Dornei a hotărât de a da o amploare sezonului de iarnă, care să întreacă cu mult pe cea de anul trecut. În vederea deschiderii sezonului, care se va face pe 15 Decembrie, se vor face comunicări regulate la radio. Vor lua apoi fiinţă centre de instrucţie de iarnă a vânătorilor şi grănicerilor şi după toate probabilităţile şi Institutul naţional de educaţie fizică din Bucureşti va deschide cursuri în staţiunea montană. Autorităţile şi populaţia locală fac toate pregătirile în vederea deschiderii sezonului de iarnă”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4701, 3 Decembrie 1935. 

 

„Muncitorii de la IFET Broşteni”

Muncitorii Întreprinderii Forestiere de Exploatare şi Transport Broşteni-raionul Vatra Dornei au raportat că la preţul de cost au realizat peste sarcina planificată economii în valoare de 2.295.000 lei. Acest succes l-au obţinut datorită unei mai bune organizări a procesului de producţie şi valorificării superioare a masei lemnoase. Numai prin resortarea materialului destinat pentru lemn de foc s-au extras 3.148 mc lemn pentru celuloză”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3733, Suceava, Duminică 6 decembrie 1959.