„Societatea Doamnelor Române din Sirete”

„Societatea Doamnelor Române din Sirete a disvoltat, scurt timp după înfiinţarea ei, o activitate se poate dice chiar frumoasă. Şedinţele se ţineau la timp, membri arătau zel şi programul frumos al societăţii promitea curândă realisare. Toate însă se schimbă, chiar fierul rugineşte şi mătura nouă se învecheşte şi nu mai serveşte bine. Continua schimbare este o regulă a vieţii. Acestei regule a urmat şi societatea cu programul frumos, schimbându-şi programul de activitate în liniştită neactivitate şi pură simpatiă cu cabinetul de lectură din Sirete a adormit. Somnul e dulce, căci e cam lung. În decurs de 2 ani n’a mai ţinut şedinţă generală, şi, dacă nu greşesc, nici a comitetului. Da, la ce şedinţă generală? Şedinţele generale sunt doar numai cât o formalitate. Se îmbată lumea cu apă rece”.

„Patria”, Anul III, nr. 226, Cernăuţi, Mercuri în 13/25 Ianuarie 1899.

 

„Bancă după sistemul <Raiffeisen>”

„Gospodarii de frunte din Gălăneşti au hotărât, la îndemnul parochului local, a înfiinţa o bancă după sistemul <Raiffeisen>. Paşii necesari s’au făcut şi, în curând, se va constitui comitetul. Această faptă a bravilor Gălăneşteni e vrednică de toată lauda, căci numai în acest mod poate scăpa poporul nostru de cămătarii nemiloşi cari îi sug şi măduva”.

Supliment la „Deşteptarea” nr. 61, Anul IX, Cernăuţi, 1-14 Ianuar 1901.

 

„Noi localităţi electrificate”

„Lumina electrică s-a aprins pentru prima dată anul trecut în alte 26 de localităţi din regiunea noastră, numărul satelor electrificate ajungînd astfel la 151. În prezent, se execută lucrări de extindere a electrificării în comunele Bucecea, Marginea, Leorda şi Horodnic. În cursul următoarelor luni în regiune vor fi electrificate încă 30 de sate, iar în alte 40 se vor executa lucrări de extindere a reţelei electrice”.

„Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4700, Suceava, Vineri 13 ianuarie 1963.