Noi măsuri restrictive, care vizează cinci localități din județul Suceava, au fost stabilite miercuri, 20 ianuarie, într-o ședință extraordinară, în sistem online, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava.

Aceasta a avut ca ordine de zi stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava.  

Prin Hotărârea nr. 18 din 20.01.2021 s-a stabilit, începând cu data emiterii hotărârii, încetarea aplicabilității măsurilor restrictive pentru comuna Putna având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile (0,76).

Totodată, s-au dispus restricții pentru orașele Cajvana, Liteni și comuna Bălcăuți, începând cu data de 22.01.2021, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile, incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile fiind între 1,5 și 3/1000 de locuitori.

Printre restricțiile care intră în vigoare se numără limitarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, care se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00; a restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare. De asemenea, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci, iar activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00-23:00.

Comunele Adâncata și Bogdănești intră în “zona roșie” începând cu data de 22.01.2021, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile, după ce incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori.

Drept urmare, se impun măsuri:

- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

- activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00-23:00;

- pentru operatorii economici prevăzuţi menționați se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

- prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

- nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

- activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.