„Petiţiunea comisiei de cură din Solca”

„În şedinţa Dietei ţării a fost adusă la discuţiă şi petiţiunea comisiei de cură din Solca, care învoacă spriginul Ţării şi al Fondului religionar pentru staţiunea balneară din locul amintit, ale cărei condiţiuni de esistenţă sunt periclitate prin desvoltarea împregiurărilor în anii din urmă.”.

„Patria”, Anul II, nr. 90, Cernăuţi, Mercuri în 4/16 Februarie 1898.

 

„Pieţele şi tentaţiile demoralizatoare”

Pieţele oraşului nostru, până să devină purtătoarele semnelor de glorie străbună, servesc desfacerii produselor şi alimentelor către populaţie. Nu înţelegem însă ca prin ele să fie lovit simţul urbanistic al cetăţenilor şi să devină locuri de demoralizare a tineretului. Iată cum: afară de sâmbătă, care uneori îţi dă impresia că e singura sărbătoare a repausului săptămânal, în celelalte zile sucevene, special Joia şi Duminica, piaţa Pârcălabului geme de mulţimea tărăbilor cu roţile de noroc, zarurile, cărţile etc. care fură banul ţăranului naiv şi al copilului nevinovat prin tentaţiile câştigului însemnat...Nădăjduim că proaspătul consiliu comunal, ce numără destui intelectuali, chiar şi educatori, va curăţa pieţele sucevene de aceste tentaţii demoralizatoare   

„Suceava”, Anul I, Nr. 7-8, 7 februarie 1935.

 

„Forestierii humoreni”

În pădurile raionului Gura Humorului se desfăşoară o activitate intensă. Înfruntînd gerul şi nămeţii, forestierii humoreni se străduiesc să exploateze cantităţi cît mai mari de masă lemnoasă. În luna ianuarie ei şi-au realizat planul la producţia globală în procent de 114,15 la sută şi la producţia marfă în procent de 117,02 la sută. Printre altele, în perioada amintită ei au obţinut peste plan 63 m.c. buşteni pentru derulaj, 1152 m.c. buşteni de fag pentru fabrici, 113 m.c. lemn de mină, 359 m.c. celuloză şi alte întrebuinţări”.

„Zori Noi”, Anul XVI, nr. 4405, Suceava, Marţi 6 februarie 1962.