„Masele, muritoare de foame”

Până nu este prea târziu, statul, prin toate organele sale, ar trebui să facă un efort poate cum nu a făcut niciodată până acum, să se pregătească pentru salvarea maselor din ghearele foamei care le ameninţă. Sunt ameninţate masele şi nu cei 100.000 de <sus>. Masele care se hrănesc cu ceea ce seceta e pe cale să distrugă: mămăliga şi pâinea. Biscuiţi pentru păpuşăria de sus se vor găsi oricând. Masele vor fi însă muritoare de foame. Şi cu recolta compromisă, bugetul zdruncinat, balanţa comercială răsturnată şi toată ţara în discreţia milei internaţionale. Bucovina, alături de Maramureş, Bihor şi Ţara Moţilor, va fi cea mai crunt lovită. Acuma ar fi momentul când masele organizate şi conduse cu suflet şi energie şi-ar putea singure ameliora situaţia: săpând canaluri, improvizând irigaţii, ducând apa din albiile râurilor şi a pâraielor pe câmpii şi fâneţe”.

„Viaţa Bucovinei”, Anul II, Nr. 4-5, Aprilie – Mai 1934. 

 

„Rezultate pe măsura strădaniilor”

Colectivul de muncă al Combinatului forestier <Bernat Andrei> din Vatra Dornei desfăşoară larg întrecerea socialistă în cinstea glorioasei aniversări a partidului. Bilanţul, încheiat la sfîrşit de trimestru, încununează eforturile depuse de acest harnic colectiv. În frunte se situează indicele de productivitate fizică, care, în luna martie, a atins 1,337 m.c. cherestea / om în 8 ore. Pe trimestrul I al anului în curs, planul a fost îndeplinit la toţi indicii. Planul producţiei globale a fost depăşit cu 2,6 la sută, iar la producţia de cherestea - sortimentul de bază - cu 6,4 la sută. S-au produs peste sarcina de plan, în această perioadă, 1,763 m.c. cherestea. O expresie a grijii ce se acordă aici calităţii produselor este şi faptul că planul, la calităţi superioare, a fost depăşit cu 3,2 la sută. Lupta pentru îndeplinirea calităţii produselor s-a împletit cu o permanentă preocupare faţă de reducerea consumului specific şi realizarea de economii”.

„Zori noi”, Anul XV, nr.4148, Suceava, Sîmbătă 8 aprilie 1961.