„Expansiunea culturală bucovineană”

Cea de-a doua metropolă culturală a Bucovinei s’a putut revărsa deunăzi, din prisosul puternicei sale pulsaţii, chiar dincolo de <Cordun>. Vrednica societate <Ciprian Porumbescu> de la Suceava, condusă de d-l prof. Ilarion Berezniţchi şi, artistic, de maistrul August Karnet, a putut deci încăpea (la 21 Nov. 1931) cu opera lui Karl Zeller <Vânzătorul de paseri> chiar şi în Teatrul Eminescu de la Botoşani. În zilele noastre, când <Timpul> unui oarecare Cehan-Racoviţă proferează atât de nedrept injurii faţă de cei ce-au creat prestigiul Sucevei culturale, în zilele noastre când totuşi acelaşi <Timp> apără cocoţarea fără concurs, şi numai cu pişchelnic politic, a cutărui nepot al lui Maniu, la directoratul spitalului din Suceava - fapta societăţii <Ciprian Porumbescu> constituie cel mai binevenit mijloc de lămurire”. 

„Făt-Frumos”, Suceava, Anul VII, Aprilie 1932.      

 

„Inovaţii în muncă realizate de muncitorii cooperativei <1Mai> Rădăuţi”

„Văzând specula deşănţată practicată de unii patroni cizmari, care încasează pentru reparaţia încălţămintei preţuri mari, colectivul de muncă al cooperativei a luat hotărârea să vină în ajutorul populaţiei muncitoare. Folosind bucăţile de talpă rămase dela fabricarea încălţămintei în fabrici, potrivindu-le şi înbinându-le cu multă răbdare şi pricepere, au reuşit să alcătuiască pingele care egalează în durabilitate cu cele din material nou. În schimb, preţurile sunt atât de reduse încât comenzile curg, iar atelierul este asaltat de clienţi”.

„Lupta poporului”, Anul III, nr. 530, Suceava, Vineri 29 Aprilie 1949.