„Esposiţia obiectelor de industrie casnică în Cernăuţi” (II)

„De amintit mai sunt încă două opuri foarte interesante, cari au fost espuse, şi anume opul D-lui prof. E. Colbenhayer <Ornamentele industriei casnice din Bucovina>, un op care merită toată lauda şi care dacă va fi finit va ave pentru noi Bucovinenii un interes deosebit. Al doilea op, <Tipurile clădirilor de la ţară în ducatul Bucovinei>, de prof. C.A. Romstorfer, care constă din 10 table, e aşijderea de mare interes. Aici aflăm feliurite case de pe la ţară, cu întregul plan al construirei şi al situaţiei lor. Case românesci din Storojineţ, Pojorâta, Dorna Candreni; case huţănesci din Uscie-Putilla, Dichteniţ, Serghie, Bănila rusească; casă ungurească din Andreasfalva, lipovenească din Fântâna-albă, armenească din Suceavă, casa colonistului german din Ilişesci, o casă din Vijniţa şi hanurile din Stăuceni şi Lencăuţi”.

„Revista politică”, Anul II, Nr. 6, Suceava, August 1887.

 

„Cu sacul în spate”

Cu sacul în spate am străbătut atâtea din aşezările frumoase şi munţii minunaţi ai Bucovinei. Ce lecţie de istorie, de iubire de ţară, de înţelegere şi cunoaştere a sufletului românesc. Iată sfânta ctitorie a voievodului Petru Rareş, mănăstirea Moldoviţa, a cărei pictură ţi se pare că-i de ieri, de alaltăieri. În ciuda vremii, opera mânii a cine ştie cărui zugrav a persistat în aceeaşi măreţie...

Dar mâni murdare au îndrăznit, pe unde au ajuns, să scrijelească nume ce au murdărit sfânta comoară păzită acum de un grup de 5- 6 biete dar harnice călugăriţe. Muzeul păstrat lângă biserică, atelierul de covoare, biserica - paraclis şi toată curăţenia din sfânta mănăstire este munca şi ruga de fiecare zi a acestor măicuţe”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4616, August 1935.