„Schimbare greşită”

Noul inspector pentru şcoale poporale din ţinutul Suceavei şi al Câmpulungului. dl. Boşniag, nu locuesce, ca antecesorii săi, în Suceava, ci în Câmpulung. Noi nu putem afla nici o causă plausibilă pentru această schimbare şi o credem greşită...Numărul locuitorilor din căpitănatul Câmpulung este de 38.702, eară din căpitănatul Sucevei, 76.210. Şcolile din ţinutul Câmpulung funcţionează mai bine decât cele din ale Sucevei, care nu corespund nici numărului locuitorilor. După priceperea noastră ar trebui, din causele aceste, inspectorul să locuească în Suceava, ca până acuma. Orice act greşit trebui îndepărtat cât de curând, pentru ca urmările lui cele stricăciose să nu-i aducă ţării daune prea mari”.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 14, Suceava, August 1888.  

 

„Moşia Todireşti vândută la licitaţie”

Azi, 21 August, s’a vândut la licitaţie la judecătoria din Cernăuţi corpul tabular Todireşti, proprietatea baronului Andrei Kapri. Valoarea moşiei a fost preţuită cu 1.666.804 de coroane, oferta minimală fixată cu suma de 1.111.203 coroane şi vadiul cu suma de 85.000 coroane. La licitaţie au participat cinci reflectanţi, între cari şi milionarul Rosenschein din Londra. Procedura de licitaţie a fost foarte agitată şi a durat escepţional de lung. Oferta cea mai mare au făcut-o d-nii Iancu şi Kalman Fişer din Dorohoi, oferind suma de 1.227.000 coroane; au şi obţinut deci proprietatea moşiei”.

„Deşteptarea”, Anul IX, nr. 61, Cernăuţi, 9/22 August 1901.