Inițiatorii ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului) vor să implementeze în școlile sucevene un program de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile. De aceea, în această lună, ei poartă discuții în acest sens cu factorii de decizie locali. Pentru anul școlar în desfășurare, ASAP România își propune semnarea parteneriatelor cu instituții din toate municipiile reședință de județ. În luna octombrie, „discuțiile se vor concentra pe demararea programului în orașe precum Suceava, Buzău, Cluj, Craiova, Galați și Timișoara, dar prospectarea diferitelor regiuni continuă pe măsură ce există deschidere din partea autorităților locale implicate”, transmite fondatorul programului de responsabilitate socială, Fundația The Institute, inițiator susținut de Lidl România.

Programul ASAP implică acțiuni concentrate pe trei direcții: Desfășurarea unei campanii de educare adresate elevilor, care se axează pe explicarea modului corect de colectare a deșeurilor pe fracții, respectiv plastic, hârtie, metal și sticlă, dar și a traseului deșeurilor după colectare, în stațiile de sortare/reciclare, pentru a îmbunătăţi calitatea colectării și gradul de reciclare și a contribui, astfel, la reducerea poluării cu ambalaje; Sprijinirea școlilor pentru optimizarea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor reciclabile, alături de calibrarea optimă a volumului, distribuției și amplasării recipientelor dedicate colectării selective în interiorul și la exteriorul școlilor; Colectarea și corelarea de date de la furnizorul de salubritate contractat de autorităţile publice pentru ridicarea atât a deșeurilor reciclabile, cât și a celor menajere, cu obiectivul de a urmări calitatea colectării pe fracţii și a aduce îmbunătăţirile necesare în timp real.

Pentru a atinge toate obiectivele programului, ASAP România a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu Consiliul Național al Elevilor și cu GreenPoint Management.La finalul pilotului, ASAP își propune dezvoltarea unui ghid de implementare a unui sistem unitar de colectare selectivă a deșeurilor în învățământul preuniversitar din România, ce vizează facilitarea și asigurarea unei bune conduite de colectare și reciclare a deșeurilor.

„Ultimele studii arată că producția de plastic va crește cu 40% în următorul deceniu. În acest context, e cu atât mai importantă educarea tinerei generații în ceea ce privește colectarea selectivă și dotarea elevilor cu instrumente care să le permită să colecteze deșeurile pe fracții. Mai mult, e esențial ca această activitate să facă parte din viața de zi cu zi a copiilor și adolescenților, să fie la îndemâna lor, devenind, astfel, o obișnuință. Doar în acest fel putem face față uneia dintre cele mai pregnante nevoi ale României la nivel legislativ și de infrastructură, problematica deșeurilor din plastic și putem contribui la formarea unor generații responsabile, a declarat Andrei Borțun, CEO Fundația The Institute, fondatorul programului ASAP.