„Şcoala primară din Mitocul Dragomirnei”

Şi era în toamna anului 1860, când fruntaşa comună românească Mitocul Dragomirnei, din ţinutul Sucevei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, a fost blagoslovită de Dumnezeu, prin înfiinţarea şcolii primare. Primul învăţător la şcoala primară din Mitocul Dragomirnei a fost Basil Rac, la 40 de elevi înscrişi, despre frecvenţă nu se vorbeşte.

Cum am spus, în 1860 se termină şcoala, recte clădirea pentru şcoală, iar în anul 1893 se mai adăogeşte cu încă două săli de clasă, aşa după cum este şi astăzi. Printre oamenii mari ieşiţi de pe băncile şcoalei primare din Mitocul Dragomirnei, avem deosebita cinste de a-i enumăra, în ordinea cronologică, pe: marele român şi om de bine preotul Ct. Morariu, preotul St. Saghin, d-l prof. univ. Vasile Grecu etc. În ziua de 8 Septembrie 1935 se vor sărbători 75 de ani de la înfiinţarea acestui locaş de lumină şi cultură, trei sferturi de veac de când Mitocul Dragomirnei are şcoală primară”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4616, 8 August 1935.  

 

„Un tînăr ager şi pasionat”

Am cunoscut în atelierul de prototipuri un tînăr ager şi pasionat, în a cărui stăpînire se află o sută şi ceva de dălţi extrem de ascuţite. Era unul din acei tîmplari cu aptitudini deosebite, care se apropie în fiecare zi de făptura sensibilă a lemnului cu nemărginită dragoste şi gingăşie.

Din mîinile sale ieşise tocmai un cadru cu picioare arcuite pentru scrinul zvelt solicitat în cîteva ţări nordice. Potrivea acum fîşii subţiri de furnir de paltin, nuc, păr african într-o lucrătură plină de rafinament asemenea unei dantele meşteşugite. Se dăruia acestei operaţii cu răbdare şi cu o remarcabilă dexteritate. Sub mîinile sale,  lemnul capătă duh şi lumină şi un fel de cîntec al său, părelnic, unduitor”.

„Ziri noi”, Anul XXII, Suceava, Joi 31 august 1967.