Corii şi şarlachul

Pe lângă cori, care e şi acuma epidemie, s-a ivit, în timpul din urmă în Suceava, o boală cu mult mai periculoasă, anume scarlatina (şarlachul) şi din causa acesteia au murit mai mulţi copii. Amândouă bolile s-au încuibat mai cu samă printre elevii şi elevele şcolilor primare. În săptămânile trecute au fost, după cum suntem informaţi, deodată peste 40 de copile bolnave de cori. Cu toate acestea, consiliul şcolar local nu face nici o disposiţiune ca să se închidă, pe câtva timp, şcolile şi să împiedice măcar întrucâtva lăţirea bolilor”.

„Revista Politică”, Anul I, nr. 13, Noemvre 1886.

 

Apel

„Ni soseşte la redacţie, din partea d-lui deputat Aurel de Onciul, un apel adresat ţăranilor ca să se întrunească Duminecă, în 22 Noemvrie 1914, la Suceava, în adunare ţărănească, având la ordinea zilei dări de seamă asupra stării Românilor, asupra trebilor ostăşeşti şi asupra nevoilor ţărăneşti: <Muscalul a intrat în ţară şi voeşte să răpună Împărăţia. Iar căzând Austria, cade cu ea şi întregul neam românesc. Căci nu se poate încăpea îndoeală că, peste scurtă vreme după căderea Austriei, Muscalul va înghiţi România dimpreună cu Ardealul şi Bucovina, făcând astfel capăt neamului nostru. De aceea noi, ţăranii din Bucovina, am fost şi rămânem pururea credincioşi Împărăţiei>”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 149, Noemvrie 1914.

 

„O şcoală serală pentru muncitorii aflaţi în producţie”

Inspectoratul Judeţului Suceava înfiinţează la Suceava o şcoală elementară serală cu trei ani de şcolaritate, echivalentul claselor V-VII ale şcolii elementare. Pot fi înscrişi în aceste şcoli numai elevii care se află în câmpul muncii, potrivit următoarelor norme: în clasa a V-a elementară vor fi înscrişi absolvenţii a 4 clase elementare, precum şi absolvenţii şcolilor de alfabetizare de 2 ani...Înscrierea elevilor se va face la Inspectoratul Şcolar pe bază de cerere însoţită de următoarele acte: actul de studii, extrasul de naştere, adeverinţă vizată de Sindicatul respectiv din care să rezulte că solicitatorul se află în câmpul muncii”.

 „Lupta Poporului”, Anul III, nr. 419, 11 Noiembrie 1948.