„Sânzienii”

Căldurile caniculare de Sânzieni necesitează, pe toată lumea, la consumarea de foarte multă băutură răcoritoare: apă, limonadă, must, soda, etc. Cum întri în Iţcanii vechi, tot la 50-100 de paşi, vezi în faţa fie-cărei case româneşti câte o cofă cu apă, lângă aceasta un păhar, aşezate în marginea drumului pentru pelegrini, de pomană. Drept că e lucru foarte creştinesc şi foarte românesc, dară totodată şi foarte neigienic, căci din acel păhar de bodaproste nu bea numai creştinul pios şi sănătos ca bradul, ci suge şi cerşitorul cel fără nas, putred din cap până’n picioare de boala adusă din Galiţia”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul VII, nr. 27, Cernăuţi, Joi 6 Iulie 1906.

 

“Suceava, centru de atracţie a tineretului şcolar”

Zilnic sosesc la Suceava grupuri de elevi şi eleve, sub conducerea profesorilor lor, de prin toate colţurile ţării, spre a vizita urmele istorice din epoca şi viaţa lui Ştefan cel Mare şi a celorlalţi moldoveni care au legătură cu trecutul Sucevei. În ziua de 4 iulie a.c. au sosit 25 de elevi de la liceul <Al Odobescu>, din Bistriţa. Micii elevi din clasa a IV-a liceală, priviţi de un observator nevăzut de ei, oferă tabloul cel mai plastic al tineretului şcolar curios să vadă, să audă şi să cunoască dintr’o privire tot ce cuprinde Suceava din trecutul neamului nostru, despre care sigur le-au vorbit profesorii lor înainte de a se porni spre aceste locuri sfinte. Cu o curiozitate avidă se întreabă reciproc, îşi arată unul altuia clădirile, bisericile şi monumentele pe lângă care trec, şi observatorul, psiholog, poate citi cu uşurinţă renaşterea ce se petrece în sufletul, în inima, în creierul acestor copii vizitatori, cari, plecând din Suceava pe la vetrele lor, vor povesti şi colegilor lor tot ce au văzut şi au simţit la Suceava”

 „Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4568, 5 iulie 1935.