„Înfiinţarea cooperativei <Ovedenia> din Suceava”

 

După o muncă încordată şi plină de greutăţi materiale a luat fiinţă la Suceava cooperativa cismarilor <Ovedenia>. Zilele trecute s’a ţinut în cabinetul primarului prima şedinţă a consiliului de administraţie a acestei cooperative. S’a dat citire celor înscrişi ca membri, preşedintele cooperativei făcând o scurtă dare de seamă asupra modului cum a luat fiinţă, arătând că primăria Suceava le-a pus la dispoziţie suma de 150.000 lei, urmând să se încaseze şi sprijinul dat de Excelenţa Sa dl. Rezident Regal al ţinutului Suceava, în sumă de 100.000 de lei”.

„Suceava”, Anul I, nr. 22, Ianuarie 1939.

 

„Extinderea iluminatului fluorescent”

 

În prezent iluminatul fluorescent din oraşul Suceava totalizează o lungime de peste 15 km. Această acţiune se continuă prin extinderea iluminatului fluorescent pe Calea Unirii ce leagă cartierul Burdujeni de oraşul Suceava. Într-un stadiu avansat se află şi lucrările de extindere a iluminatului fluorescent pe străzile Nicolae Iorga, Romulus Bîrsan şi Ilie Pintilie”.

„Zori Noi”, Anul XVI, nr. 4387, Suceava, Ianuarie 1962.