Șase minori aflați în situație de risc au fost internați, pe timp de pandemie, în cursul acestei luni, în Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat/Telefonul Copilului (CPRU), serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava. Copiii au vârsta cuprinsă între  4 și 17 ani. După cum am aflat de la conducerea DGASPC Suceava, un minor în vârstă de 4 ani a fost internat în CPRU la solicitarea primăriei de domiciliu a părinților, fiind în situație de risc, și s-a instituit plasament la asistent maternal profesionist. O altă minoră, în vârstă de 14 ani, care locuia fără forme legale într-o comună de pe raza județului Suceava, a fost  transferată în CPRU Suceava dintr-un alt județ, unde are domiciliul. Un alt caz care a ajuns în atenția CPRU Suceava este cel al unei adolescente, în vârstă de 17 ani, aflată în situație de risc, care a fost transferată la un asistent maternal profesionist. Tot la un asistent maternal profesionist a ajuns și o altă minoră, în vârstă de 13 ani, care a fugit de acasă.

Pe timp de pandemie, a fost internat la Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat Suceava și un alt minor, în vârstă de 13 ani, care, lipsit de supravegherea unui reprezentant legal, a fost depistat de poliție și internat la solicitarea primăriei de pe raza unde a fost identificat. Acest copil a fost reintegrat în familia naturală, la cererea mamei, având domiciliul în alt județ. Tot de poliție a fost găsită, într-o localitate limitrofă Sucevei, și o fată în vârstă de 17 ani, care, după întocmirea anchetei sociale, a fost reintegrată în familie, la cererea și cu acceptul mamei. 

 

·        Adeverințe medicale cu specificația ”apt sănătos”, la internare

 

La internarea în Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat Suceava, toți beneficiarii au prezentat adeverințe medicale cu specificația ”apt sănătos”, emise de unități medicale de pe raza localităților unde au fost găsiți sau de unde au fost preluați. 

Internările în CPRU Suceava, ne-a spus Nadia Crețuleac, directorul executiv al DGASPC Suceava, se fac după procedura de lucru  elaborată și aprobată ca urmare a instituirii stării de urgență și a legislației în vigoare. Astfel, admiterea în cadrul CPRU se realizează pentru copilul cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, aflat în pericol iminent în propria familie, respectiv copilul abuzat, neglijat, exploatat, repatriat si supus traficului sau migrației, în baza dispoziției directorului general al DGASPC Suceava și numai la propunerea înaintată de responsabilul/managerul de caz care a evaluat inițial situația copilului.

Dosarul personal al copilului, realizat ca urmare a evaluării inițiale cuprinde un proces verbal de predare – preluare copil întocmit de către organele de poliție, în care să se înscrie, ca și rubrică distinctă, dacă acest copil figurează în evidențele instituției poliției ca și persoană de contact, persoană izolată la domiciliu sau în carantină (COVID-19); dovada faptului că acest copil nu prezintă risc de contagiune, eliberată de DSP și / sau de către UPU - Spitalul Județean de Urgență Suceava; declaraţia copilului care a împlinit vârsta de 10 ani conform căreia este de acord cu  instituirea măsurii de protecție specială plasament în regim de urgență; adresa din partea SPAS sau de la alte instituții care semnalează situația copilului aflat în risc iminent; sesizare efectuată de către persoane fizice; ancheta socială întocmită de către SPAS de la domiciliul copilului; adeverința medicală eliberată de către medicul de familie/unitate medicala din care să rezulte că nu prezintă risc pentru colectivitate (tulburări psihice grave, boli infecțioase și parazitare etc.); raport de evaluare inițială.

·        Măsuri înăsprite, pentru evitarea răspândirii virusului Covid-19

La preluarea în centru, copilul este examinat de către asistentul medical/ educatorul/îngrijitorul de serviciu, ținându-se cont de sex, în vederea stabilirii eventualelor urme de violență, se efectuează triajul epidemiologic (pediculoza, scabie, boli transmisibile), după care copilul efectuează  igiena personală. Ulterior efectuării igienizării personale, copilului îi va fi alocat un spațiu personal în izolare, unde va rămâne până la obținerea unui document din care să rezulte faptul că nu prezintă risc de contagiune cu virusul COVID-19. În cazul în care la preluarea copilului în centru acest document însoțește copilul, izolarea nu mai este necesară.

”În situația în care, la examinare s-au observat urme de violență, echimoze, răni determinate de agresiuni fizice, asistentul medical va proceda la fotografierea acestora, după ce, în prealabil, a obținut acordul copilului. Dacă beneficiarul prezintă dureri acute, deteriorări a stării de sănătate în timpul preluării în centru, suspiciuni de contagiune cu virusul COVID-19 pentru care nu există un document eliberat de DSP Suceava sau medicul de familie,  răni, fracturi, tulburări de comportament cu manifestări de violență și agresivitate etc, se impune izolarea copilului iar  responsabilul de tură va apela linia telefonică de urgență 112, pentru intervenție medicală specializată, cu anunțarea, în prealabil, a șefului ierarhic superior”, a explicat șefa DGASPC Suceava. De asemenea, personalul din centru procedează, în condiții de prevenire a riscului de contagiune cu virusul COVID-19, la trierea obiectelor personale ale beneficiarului, care sunt dezinfectate și împachetate, cu etichete în care sunt înscrise informații de identitate, iar, ulterior, se repartizează copilului echipament și obiecte de uz personal din magazia centrului. Coordonatorul centrului desemnează responsabilul de caz și persoana de referință pentru beneficiar, care eliberează și implementează programul de acomodare și planul de  măsuri de intervenție pe termen scurt. Educatorul, împreună cu psihologul, informează beneficiarul într-un mod accesibil asupra drepturilor, obiectivelor, serviciilor, resurselor, facilităților, condițiilor de locuit, orarul zilnic, regulament de organizare și funcționare, precum și asupra procedurii de efectuare a sesizărilor/ reclamațiilor. Psihologul va acorda intervenție specializată privind problemele personale ale copilului constatate la intrarea în centru.