Cu o experiență bogată în domeniul proiectelor Erasmus KA2, Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni este beneficiarul de această dată a primului grant Erasmus+ în domeniul Educației Școlare, Acțiunea Cheie 1 (KA1), ce conține proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare. Intitulat ”Formarea europeană a cadrelor didactice în vederea însușirii de competențe pentru reducerea fenomenului violenței în școală”, proiectul în valoare de 39.870 de euro a debutat în data de 2 decembrie 2020 și se va derula pe parcursul a 24 de luni. Proiectul are ca principal scop perfecționarea a 16 cadre didactice, prin participarea la cursuri de formare europene în sfera prevenției și diminuării violenței în mediul școlar. Cursurile de formare se vor desfășura în Irlanda, la Drogheda, în capitala Ljubliana a Sloveniei, la Bologna în Italia, precum și în orașul Sevilla din Spania.  Aceste cursuri sunt furnizate de Euromind Projects, Skupina Primera, Erasmus Learning Academy și Europass și vor contribui în mod eficient la îmbunătățirea tehnicilor și metodelor de a gestiona eficient actele de violență, la însușirea și adaptarea în cadrul instituției școlare a practicilor europene în domeniul prevenției și diminuării actelor de violență.

 

 

·        Scopul și obiectivele propuse a fi atinse la finalul derulării proiectului

 

Un prim obiectiv al proiectului este îmbunătățirea tehnicilor și metodelor de gestionare eficientă a actelor de violență pentru 16 profesori diriginți, prin activități de formare europene până la sfârșitul proiectului, prin organizarea de seminarii cu caracter permanent, de workshop-uri, activități de diseminare în cadrul Consiliilor Profesorale și a Comisiilor Metodice, prin editarea broșurii și prin crearea blogului proiectului sau prin înființarea Școlii Părinților. Al doilea obiectiv are în vedere însușirea și adaptarea în cadrul instituției a practicilor europene în domeniul prevenției și diminuării actelor de violență de către echipa managerială, prin organizarea și coordonarea Școlii de Vară „Gaudeamus”, care are ca scop principal dezvoltarea personală a elevilor și îmbunătățirea relațiilor în interiorul școlii. Un ultim obiectiv este diminuarea actelor de violență în mediul școlar cu 4% până la sfârșitul proiectului.

Implicarea personalului în mobilitățile de formare va avea dublu impact: pe de o parte, asupra cadrelor didactice prin însușirea de exemple de bune practici preluate din spațiul european și prin îmbunătățirea metodelor de predare-evaluare, iar pe de altă parte asupra elevilor, motivându-i spre însușirea de comportamente nonviolente, oferindu-le acestora abilitățile de viață necesare integrării cu succes pe piața muncii, în viața socială și de familie. Pe termen scurt, mediu și lung sunt vizate reducerea faptelor de violență și a comportamentelor deviante, creșterea numărului de activități extracurriculare pentru elevii predispuși la acte de violență, crearea unui mediu prietenos și confortabil în școală, creșterea gradului de toleranță în școală, creșterea prestigiului școlii în rândul elevilor, părinților și al comunității locale, îmbunătățirea comunicării între profesori și elevi, profesori și părinți, profesori și profesori, echipa managerială și profesori, participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice la activități europene de formare, dezvoltarea cooperării europene.