Fundația Blue Heron din SUA a acordat în acest an burse de studiu pentru 9 tineri suceveni din sistemul de protecție (sistem rezidențial, asistență maternală și plasament familial). Acești tineri vor fi sprijiniți cu burse până la absolvirea cursurilor universitare la care sunt înscriși, cu condiția îndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract: „frecventarea cursurilor universitare, depunerea efortului necesar achiziționării cunoștințelor, susținerea cu succes a sesiunilor semestriale, transmiterea jurnalelor lunare mentorului, efectuarea a 5 ore de activitate voluntară/lună la un centru de plasament. Începând cu al doilea an de bursă, studentul va efectua orele de muncă voluntară într-o instituţie al cărei profil să fie asemănător cu cel de studiu”.

 

Noi bursieri

 

Colaborarea DGASPC Suceava cu Fundația Blue Heron, înființată în Los Angeles, al cărei președinte este Ștefania Magidson, originară din România, a început în anul 2009, prin acordarea de burse și programe de mentorat tinerilor merituoși, studenți sau viitori studenți, din cadrul sistemului de protecție.

Timp de 10 ani, Ștefania Madgison a fost prezentă, de fiecare dată, la întâlnirea anuală cu studenții bursieri, dar și la interviul potențialilor bursieri care au avut loc la Suceava, însoțită de Mihaela Constantinescu (din Los Angeles, SUA) directorul programului de mentorat până în 2019, și Cristina Porsega (din Iași), director programelor de burse.

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, a spus că această colaborare cu Fundația Blue Heron (SUA) a reprezentant un sprijin deosebit de important acordat pe parcursul anilor de studenție, tinerilor din cadrul sistemului de protecție,  dar și tinerilor din comunitate, care provin din familii cu o situație extrem de precară și cu potențial academic ridicat. „Chiar dacă în acest an, datorită restricțiilor create de pandemie, întâlnirea anuală cu reprezentanții Blue Heron nu a mai avut loc, mulți dintre tinerii noștri au accesat platforma pentru înscriere și numărul celor care au fost selectați, în urma interviului online, a crescut. Așadar, la numărul celor care sunt bursieri din anii anteriori, anul acesta s-au adăugat încă 9 tineri merituoși”, a declarat Nadia Crețuleac. 

 

Mulțumiri

 

Ștefania Magidson a precizat că „fiecare student menține legătura cu un mentor identificat de către Fundație, oameni de succes din România sau diaspora românească, în special din Statele Unite, mentori care îi îndrumă și încurajează, mărindu-le orizonturile și întărindu-i ca oameni”. Bursierii suceveni din anii anteriori țin legătura constant cu reprezentanții Fundației Blue Heron, schimbând impresii cu privire la viața de student, greutățile întâmpinate, voluntariatul desfășurat, planuri de viitor, relația cu mentorii etc. Conducerea DGASPC Suceava aduce mulțumiri „Ștefaniei Magidson, președintele Fundației Blue Heron, Mihaelei Constantinescu, noul director al  programului de mentorat, Andreei Muraru (Iași), și Cristinei Porsega (Iași), director programelor de burse, precum și echipei și tuturor susținătorilor fundației, pentru sprijinul moral și financiar constant oferit studenților din sistemul de protecție și pentru modelul de succes oferit acestora. Tinerilor noștri le dorim succes în tot ceea ce fac, pentru a-și construi un viitor mai bun”.