458 de candidați vor participa vineri, 28 mai, la etapa I a admiterii la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Proba constă în verificarea cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică și va avea o pondere de 80% din media finală de admitere.

Purtătoarea de cuvânt a Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, Georgiana Lupu, ne-a spus că timp de 3 ore, candidaţii vor răspunde în scris la un test grilă, comun pentru cele două discipline, iar evaluarea lucrărilor se va face în prezenţa candidatului şi a doi martori dintre ceilalţi candidaţi. Testul grilă are caracter eliminatoriu, fiind  admişi doar elevii care obţin cel puţin nota 6.00.

După finalizarea studiilor gimnaziale și susținerea examenului de Evaluare Națională, candidații declarați admiși la proba de verificare a cunoștințelor vor participa la a II-a etapă a admiterii – ierarhizarea și repartizarea în colegiile militare. Candidații vor fi repartizați, în funcție de media finală de admitere și opțiunea acestora, la unul dintre cele 5 licee militare din țară, iar rezultatele definitive vor fi cunoscute pe 9 iulie.

„Candidații și părinții acestora (sau tutorii legali) trebuie să se prezinte la Colegiul Național Militar <Ștefan cel Mare> joi, 27 mai, la ora 18.00, în vederea participării la instructajul oferit de comisia de admitere. În contextul situației epidemiologice actuale, recomandăm ca un singur membru al familiei candidatului (sau tutore legal) să se prezinte la sediul instituției”, a explicat  Georgiana Lupu.  Tot ea a spus că Media finală de admitere (MFA) se calculează astfel: 
MFA = 0,2 MA (media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale) 
 + 0,8 NP (nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor).