Școlile sucevene derulează  91 de proiecte Erasmus+ și 11 proiecte prin Programul Operațional cu Capital Uman  (POCU), la care se adaugă 13 acreditări Erasmus+, ceea ce situează județul Suceava pe primele locuri în țară în ceea ce privește accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în domeniul educației.

Conform inspectorului școlar general, prof. Bocanci Grigore, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a finalizat recent un proiect Erasmus + KA3, centralizat, finanțat direct de Comisia Europeană cu titlul Promoting Mental Health at Schools-PROMEHS (Promovarea sănătății mintale în școală, 2018-2022), în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și alte 3 inspectorate și 6 universități europene, 3 proiecte derulate prin Programul Operațional cu Capital Uman (POCU) cu titlurile:  E-PROFI – Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava; PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate în funcție de nevoile EDUcaționale și  PRO Educație! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Suceava implementează  proiectul  POCU „Restart – Reintegrare în Educație, Start pentru carieră!”, dar și Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură/ 4 / Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, „în contractare cu proiectul -TIS-Tehnologie și inovare pentru școlarii din județul Suceava, în care 37 de școli sucevene vor primi dotare IT în valoare de  20,652,542.25 lei”.

Alte 3 proiecte POCU sunt depuse pe apelul  „Educație nonformală în sistem outdoor”, în parteneriat cu 9 școli care se află în faza de evaluare financiară („EduJoy-Bucuria de a învăța altfel”, EduOut-Scoala din afara clasei și EduAll -Împreună învățăm altfel) și care vor primi, probabil, a completat Bocanci Grigore, „o finanțare de peste 900 mii euro”.

Tot inspectorul școlar general Bocanci Grigore consideră că datele și argumentele privind proiectele europene derulate de școlile sucevene și IȘJ Suceava „reflectă performanța în scrierea și implementarea proiectelor și se datorează atât conducerii IȘJ Suceava, activității depuse de compartimentul –proiecte educaționale, cât și interesului școlilor pentru astfel de activități din cadrul proiectelor și programelor europene, argumente care au adus plus valoare, au dezvoltat cariere, au îmbunătățitcalitatea cadrelor didactice și au responsabilizat elevii, au creat noi oportunitățide proiecte și parteneriate care au adus și aduc noi și noi finanțări”.