În lunile noiembrie și decembrie 2022 au fost semnate Convenţiile de finanţare nerambursabilă, din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” - sesiunea 8, în vederea implementării următoarelor proiecte:

1.     „Speranță pentru Fiecare” - se vor reabilita trei clădiri în localitățile Adâncata, Suceava și Vornicenii Mari (comuna Moara) pentru înființarea a trei Locuințe Maxim Protejate.

      Costul total al proiectului fără TVA:

-    Total buget:  2.798.273,32 lei

-    Finanțare nerambursabilă solicitată: 2.313.935 lei

-    Cofinanțare solicitant: 484.338,32 lei (20,93%)

2.     „Siguranță pentru Viitor” - se vor reabilita două clădiri în localitățile Fântânele și Horodniceni pentru înființarea a două Locuințe Maxim Protejate.

     Costul total al proiectului fără TVA:

-    Total buget:  2.015.926,46 lei

-    Finanțare nerambursabilă solicitată: 1.635.413,01 lei

-    Cofinanțare solicitant: 380.516,45 lei (23,27%)

3.     Centru de zi „Terapia” - se va reabilita o clădire în municipiul Suceava, pentru înființarea unui Centru de Zi pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Costul total al proiectului fără TVA:

- Total buget: 578.907,62 lei

- Finanțare nerambursabilă solicitată: 518.000 lei

- Cofinanțare solicitant: 60.907,62 lei (11,76%)

4.     Centru de Zi „Sfânta Ecaterina” - se va reabilita o clădire în localitatea Sasca Mică, pentru înființarea unui Centru de Zi pentru persoanele adulte cu dizabilități.

      Costul total al proiectului:

- Total buget:  663.208,46 lei

- Finanțare nerambursabilă solicitată: 518.000,00 lei

- Cofinanțare solicitant: 145.208,46 lei (28,03%)

Scopul proiectelor este dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în cadrul instituției de tip vechi Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, comuna Cornu Luncii, prin înființarea de servicii sociale de tip locuință maxim protejată și centre de zi.

Durata proiectelor este de 14 luni, durata de implementare a activităților proiectelor nu trebuie să depășească data de 30.11.2023.

 

Serviciul Proiecte, SSM, PSI, Management, Nicoleta Botezatu

Director executiv, Georgeta Nadia Crețuleac