Municipiul Suceava şi celelalte 14 localităţi din zona metropolitană Suceava - oraşul Salcea şi comunele Bosanci, Adâncata, Ipoteşti, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuţi, Vereşti, Siminicea, Stroieşti, Dumbrăveni, Dărmăneşti, Udeşti şi Hănţeşti, pot beneficia de finanţări europene de peste 185 de milioane de euro, în perioada 2021-2029, fiind depuse solicitări şi documentaţii aferente, la Banca Mondială şi ADR Nord-Est.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, preşedinte al Zonei Metropolitane, a precizat că proiectele pentru care se solicită finanţare pe Zona Urbană Funcţională (ZUF) sunt împărţite pe trei mari categorii – de impact pe zona metropolitană, pe municipiul Suceava şi separat, pe localităţile din jur.

1. Proiecte de  impact la nivelul zonei metropolitane, în valoare de 75,852 de milioane de euro:

- închiderea inelului ocolitor al municipiului Suceava, ruta Bosanci – Ipoteşti – Salcea, pentru care s-au alocat ca necesar 35 de milioane de euro;

- construcţie campus universitar Moara, 20 de milioane de euro;

- reabilitarea drumului judeţean 208D Hănţeşti – Siminicea – Udeşti;

- reabilitarea drumului judeţean 209C Suceava – Moara – Horodniceni;

- înfiinţarea parcului industrial al Sucevei;

- elaborarea planului de amenajare a teritoriului al zonei metropolitane Suceava.

2. Proiecte care se referă numai la municipiul Suceava (17 ) - total 61,947 de milioane de euro:

- reabilitarea infrastructurii urbane, asigurarea unor spaţii urbane de petrecere a timpului liber – 80 de milioane de lei;

- construcţia de locuinţe sociale – 45 de milioane de lei;

- realizarea de străzi, pasaje – 35 de milioane de lei;

- reabilitare unităţi de învăţământ preuniversitare – 22,5 milioane de lei;

- valorificarea monumentului Curtea Domnească – 20 de milioane de lei;

- construcţia de centre sociale, pentru copii, persoane cu dizabilităţi – 13,5 milioane de lei;

- înfiinţarea de noi spaţii verzi şi reabilitarea celor existente – 13,5 milioane de lei;

- continuarea modernizării zonei centrale a Sucevei – 9 milioane de lei;

- implementare proiecte integrate adresate persoanelor de etnie romă – 9 milioane de lei;

- reţea de staţii self-service de închiriere biciclete – 6,8 milioane de lei;

- reabilitare termică a clădirilor publice din Suceava – 6,8 milioane de lei;

- amenajare adăposturi de noapte pentru persoane fără locuinţă – 6,7 milioane de lei;

- consolidare versant Dealul Mănăstirii Teodoreni – 5 milioane de lei;

- construirea de noi grădiniţe pentru copii şi extinderea celor existente – 4,5 milioane de lei;

- înfiinţare cluburi pentru vârstnici – 1 milion de lei;

- revizuirea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană – 450.000 de lei.

3. Proiecte care se adresează celorlalte localităţi din zona metropolitană (15) - total 48 de milioane de euro:

- reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale din Adâncata, Vereşti, Hănţeşti, Stroieşti, Siminicea, Moara, Ipoteşti, Dumbrăveni, Bosanci, Udeşti – 70 de milioane lei;

- modernizarea sistemului public de iluminat în Adâncata şi Bosanci – 45 de milioane de lei;

- construirea şi modernizarea drumurilor de exploatare din zona metropolitană – 36 de milioane de lei;

- înfiinţarea de spaţii verzi şi reabilitarea celor existente din zona metropolitană – 22,5 milioane de lei;

- realizarea şi modernizarea infrastructurii sportive din zona metropolitană – 12,5 milioane de lei;

- reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din zona metropolitană – 9 milioane de lei;

- înfiinţarea de case de tip rezidenţial pentru vârstnici în localităţile Moara şi Udeşti – 5 milioane de lei;

- reabilitarea termică a clădirilor publice din Vereşti, Moara, Dumbrăveni, Salcea – 5 milioane de lei;

- reabilitarea şi punerea în valoare a construcţiilor de patrimoniu din componenta zonelor metropolitane – Adâncata şi Udeşti - 5 milioane de lei;

- reabilitarea şi dotarea instituţiilor culturale din localităţile zonei metropolitane – Adâncata, Hănţeşti, Siminicea, Moara;

- înfiinţarea unor centre de zi pentru copii – 4,5 milioane de lei – Stroieşti;

- construirea de noi grădiniţe – Adâncata, Udeşti – 4,5 milioane de lei;

- modernizarea şi dotarea infrastructurii sanitare în Adâncata, Moara, Dumbrăveni – 2 milioane de lei;

- revizuirea planurilor urbanistice ale tuturor localităţilor – 1 milion de lei;

- elaborarea strategiei de dezvoltare locală a zonei metropolitane - 1 milion de lei.

„În total sunt înaintate proiecte de finanţare în valoare de 185.799.999 de euro, pe care cred că vom avea şanse mari să le materializăm în perioada 2021-2029. Suntem printre primii din România care avem acest studiu făcut pe zona metropolitană şi am trimis la Banca Mondială şi la ADR Piatra Neamţ aceste solicitări”, a precizat preşedintele Zonei Metropolitane Suceava.