Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, și Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, au fost desemnați candidați pentru conducerea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.La Reşedinţa Mitropolitană din Iaşi s-a desfăşurat sâmbătă, 11 iulie 2020, şedinţa de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care au participat: ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Ignatie, Episcopul Huşilor, PS Calinic Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Ca urmare a mutării la cele veşnice a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Pimen, după cum se precizează într-un comunicat de presă transmis de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, şi a necesităţii alegerii unui nou chiriarh pentru slujirea Bisericii lui Hristos din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, membrii Sinodului mitropolitan, urmând procedurile statutare, au desemnat doi candidaţi spre a fi aleşi în această responsabilitate: Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, și Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Conform datelor comunicate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, „ierarhii Sinodului Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei s-au întrunit la Centrul eparhial Iaşi, în şedinţă specială de consultare cu membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. În urma votului Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-a decis menținerea listei candidaţilor, stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, nepropunându-se un al treilea candidat. Propunerile pentru slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor au fost înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care, în ședința de lucru din data de 21 iulie 2020, va alege pe întâistătătorul acestei eparhii. Rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să rânduiască în slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor pe păstorul cel mai potrivit, care să povățuiască părintește, pe drumul mântuirii, clerul și credincioșii din această eparhie!”

 

PS Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul s-a născut la data de 24 iunie 1981, în localitatea Dornești, judeţul Suceava, fiind al doilea copil al părinților Constantin și Elena. La botez a primit numele Ioan-Daniel.

După terminarea claselor I-VIII în localitatea natală, a urmat Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava (1995-2000), apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași (2000-2004), secția Pastorală, fiind licențiat în Teologie cu lucrarea „Paternitate și filiație duhovnicească în Ortodoxie. Continuitate și înnoire”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ioan Cristinel Teșu.

Între anii 2006-2008 a urmat cursurile postuniversitare de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, secția Doctrină și Cultură, încheiate cu susţinerea lucrării de dizertație „Paternitate și filiație duhovnicească în scrisorile Sfinților Varsanufie și Ioan din Gaza”, sub îndrumarea pr. prof. dr. Vasile Răducă.

Doctoratul l-a urmat sub coordonarea arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. Cu titlul „Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie duhovnicească”, teza a fost susținută public pe 18 decembrie 2019, comisia de evaluare fiind prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Valoarea academică și duhovnicească a lucrării - una de pionierat în teologia românească - a fost apreciată de public și de membrii comisiei, primind la final calificativul maxim - „Excepțional”.

În anii 2009 și 2010 a urmat cursuri de Management proiecte cu finanțare externă, organizate de Asociația Profesională de Management Regional, Suceava, iar între 2014-2016 a urmat cursuri de formare de formatori, organizate de Centrul de Formare și Inovare al Fundației Varlaam, Iași, și Institutul de Dezvoltare Personală, București.

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria Putnei în data de 18 decembrie 2005. A fost hirotonit ierodiacon în 25 martie 2006, după care, în 28 aprilie același an, a fost hirotonit preot. Hirotesia întru protosinghel a avut loc în data de 9 noiembrie 2009, iar cea întru arhimandrit în 25 martie 2012.

„În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod din 4 iulie 2017 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor cu titulatura de <Dorneanul>. Hirotonia întru episcop a fost săvârşită duminică, 23 iulie 2017, la Catedrala Arhiepiscopală <Sfântul Ioan cel Nou> din Suceava de către un sobor de ierarhi, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei”, conform https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/.

 

PS Calinic Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor,s-a născut pe 18 noiembrie 1957, în oraşul Iaşi. În perioada 1964-1974 a urmat primele 10 clase la Şcoala Generală „Ion Creangă” Nr. 2, Iaşi. În perioada 1974-1978 a urmat Liceul Electrotehnic Nr. 1, din oraşul Iaşi. În perioada 1978-1980 a satisfăcut stagiul militar. În luna martie a anului 1980 s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în anul 1984 a fost tuns în monahism cu numele de Calinic.

În perioada 1985-1989, cu binecuvântarea PF Teoctist, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Sucevei, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, pe care le-a absolvit în 1989 cu lucrarea de licenţă Parabolele lui Iisus, de Joachim Jeremias (traducere din limba engleză), având ca îndrumător pe PC pr. prof. dr. Vasile Mihoc. În 1986, 14 mai, a fost hirotonit diacon, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de PF Teoctist, iar la 15 august, acelaşi an, la hramul Mănăstirii Putna, a fost hirotonit ieromonah pe seama aceleiaşi mănăstiri, tot de Preafericirea Sa. În perioada sus amintită (1980-1989), la Mănăstirea Putna, a îndeplinit diferite ascultări, printre care: muzeograf, slujitor, mare eclesiarh ş.a. În 1990, luna octombrie, a fost numit stareţ al Mănăstirii Râşca, de către ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În 1991, 25 ianuarie, la propunerea ÎPS Mitropolit Daniel, a fost ales, de către Sfântul Sinod, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, numirea fiind confirmată prin Decretul nr. 16 din 15 martie 1991. În 1991, 25 martie, a fost hirotonit întru arhiereu în Catedrala Mitropolitană de ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi PS Eftimie, Episcop al Romanului şi Huşilor. Au mai fost prezenţi şi alţi ierarhi.

În perioada 1992-1995 a frecventat, în regim privat, cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Academiei Mihăilene, reînfiinţată de profesorii G. Marderos şi E. Balaure. În perioada 1994-1998 a frecventat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” Iaşi. A absolvit cu lucrarea de licenţă Aspecte de drept comparat, comunitar şi internaţional privind transplantul de organe, la catedra de Drept internaţional, conducător ştiinţific fiindu-i prof. univ. dr. Constantin Andronovici. Lucrarea a fost apreciată cu calificativul maxim.

„În perioada 1996-1998 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Istoria Filosofiei, catedra Istoria Filosofiei şi Axiologiei, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii <Alexandru Ioan Cuza> Iaşi, cu tema interdisciplinară: Tanatologia în proiecţiile sale teologice şi filosofice, sub îndrumarea prof. univ. dr. Petre Dumitrescu. Lucrarea a fost susţinută în data de 14 mai 1998, obţinând titlul de Doctor în Filosofie, specializarea Istoria Filosofiei, cu calificativul maxim”, conformhttps://mmb.ro/.