Comisarii Gărzii de Mediu Suceava au efectuat în 2020 un număr de 782 controale în domeniul controlului poluării industriale și controlului biodiversității, biosecurității și ariilor naturale protejate, aplicând sancțiuni în valoare de aproape 1,5 milioane de lei, plus măsuri suplimentare.

Conform bilanțului de activitate al Gărzii de Mediu Suceava, dintre cele 782 controale efectuate, 190 controale au fost planificate, 3 inspecții SEVESO, în vreme ce majoritatea – 589 - au fost controale neplanificate.

Ca urmare a neconformităților constatate, s-au aplicat 181 sancțiuni contravenționale principale în valoare totală de 1.467.500 lei, precum și 19 sancţiuni contravenționale complementare: 16 suspendări de activitate, o desființare lucrări și 2 propuneri de suspendare a actelor de reglementare.

De asemenea, pentru faptele ce au constituit infracțiuni, s-au efectuat 2 sesizări ale organelor de cercetare penală.

În cursul anului 2020, Comisariatul Județean Suceava al Gărzii Naționale de Mediu și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile H.G. 1005/2012, la nivelul judeţului Suceava fiind efectuate următoarele tipuri de inspecții:

- inspecții privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD);

- inspecții la depozitele de deșeuri în funcțiune, în curs de închidere și închise;

- inspecții la operatorii cu fluxuri specifice de deșeuri;

- inspecții la instalațiile IED și SEVESO;

- inspecții privind emisiile de COV din activități industriale;

- inspecții privind respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1906/2006 (REACH) și Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP);

- inspecții privind verificarea stării de salubrizare a localităților, cursurilor de apă și a căilor de comunicație;

- inspecții la stații de epurare ape uzate existente și în curs de realizare, inclusiv verificarea încadrării parametrilor la evacuare în emisia și managementul nămolurilor;

- inspecții privind respectarea Regulamentului nr. 995/2010 privind obligațiile care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

- inspecții privind activitatea balastierelor;

- inspecții privind respectarea prevederilor legislației privind vehiculele scoase din uz;

- inspecții în siturile Natura 2000 și în proximitatea acestora;

- inspecții privind respectarea legislației în domeniul administrării spațiilor verzi;

- inspecții privind verificarea activității grădinilor zoologice și menajeriilor.